20 . 04 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналіз фінансового стану на прикладі ВАТ "Укрелектроапрат"№ роботи: 216
розділ: Фінанси
тип: Курсова робота
об'єм: 50 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
Розділ 1. Теоретичні основи фінансового аналізу....................... ........................5
1.1 . Сутність і зміст фінансового аналізу, його історія та роль у сучасних умовах господарювання................ .............................. .............................. .............5
1.2. Предмет і завдання фінансового аналізу....................... .............................. 10
1.3. Метод фінансового аналізу....................... .............................. ......................13
Розд іл 2. Аналіз фінансового стану ВАТ „Укрелектроапарат”............ ............17
2.1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства.................. .............................. .............................. ............................17
2.2. Оцінка фінансового стану підприємства.................. .............................. ......30
2.2.1. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства.................. .................30
2.2.2. Аналіз показників фінансової стійкості підприємства.................. ..........35
2.2.3. Аналіз власного капіталу...................... .............................. ........................39
Ро зділ 3. Шляхи вдосконалення фінансового стану ВАТ “Укрелектроапарат”............ .............................. .............................. ......................43
Висновки.................... .............................. .............................. .............................. ..47
Список використаної літератури.................... .............................. ........................50
До датки......................... .............................. .............................. .............................. 52
   
Список літератури

1. Постанова Кабінету Міністрів України та НБУ від 19.04.94 р. № 279 "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств та організацій та джерела їх покриття".
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про порядок санації державних підприємств" // Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 5.
3. Агентство з питань запобігання банкрутству підприємств. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій // Галицькі контракти. - 1997. - №40.
4. Антикризисное управление: от банкротства к финансовому оздоровлению // Под ред. Г.П. Иванова. - М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1995. – 325 с.
5. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента. - М.: Финансы и статистика, 1997. – 423 с.
6. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. Фінансова діяльність підприємств: Підручник. - К.: Либідь, 1998. – 253 с.
7. Бородина О. И. Финансы предприятий. - М.: ЮНИТИ, 1995. – 236 с.
8. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. - М., 1998. – 365 с.
9. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами. - К., 1996. -324 с.
10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 463 с.
11. Бланк И. А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1999. – 265с.
12. Брігхем Е. Ф. Основи фінансового менеджменту. - К., 1997. 369 с.
13. Беркар Коласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: Финансы, 1997. – 213 с.
14. Економіка підприємства: Підручник. / За редекцією С. Ф Покропивного.-К., 2001. – 324 с.
15. Экономика предприятия: Учебник для вузов / В. Я. Горфынкель и др.-М., 1996. – 313 с.
16. Экономика предприятия / Под ред. Волкова.-М., 1997. – 346 с.
17. Карлоф В. Деловая стратегия.-М., 1991. – 118 с.
18. Ковалева А. М. Финансы в управлении предприятием. - М.: Финансы и статистика, 1995. – 412 с.
19. Крутик О. Б. Основы финансовой деятельности предприятия. - СПб, 1996. – 321 с.
20. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 294 с.
21. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость предприятий в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 1995. – 368 с.
22. Савицкая Г. В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. Учеб. пособие. -Минск; М.: ИП "Экоперспектива", 1998. – 234 с.
23. Терещенко В. П. Санація підприємств.-К., 2001. – 203 с.
24. Томас П. Кармен, Альберт Р. Макмин. Анализ финансових отчетов. - М.: Инфра-М, 1998. – 231 с.
25. Финансы / Под ред. В. М. Родионовой.-М.: Финансы и статистика, 1995. – 217 с.
26. Фінанси підприємств. Підручник / За ред. А. М. Поддєрьогіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 369 с.
27. Финансы предприятий / Л. М. Павлова - М.: Финансы ЮНИТИ, 1998. – 328 с.
28. Фисенко М. А. Финансы предприятий. -Минск, 1995. – 249 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.