12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Товарознавча характеристика асортименту та сучасні тенденції в технології виробництва джерел світла№ роботи: 2151
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 250 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 ФОРМУВАННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АСОРТИМЕНТУ ДЖЕРЕЛ СВІТЛА ЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ
1.1 Етапи розвитку електроосвітлення
1.2 Класифікація асортименту джерел світла
1.3 Вимоги до якості та маркування електроосвітлювальних приладів
РОЗДІЛ 2 ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА АСОРТИМЕНТУ ЕЛЕКТРООСВІТЛЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДІВ НА МАТЕРІАЛАХ ГІПЕРМАКЕТУ «ЕПІЦЕНТР»
2.1 Товарознавча характеристика асортименту теплових джерел світла
2.2 Товарознавча характеристика асортименту газорозрядних ламп
2.3 Товарознавча характеристика асортименту світлових приладів
2.4 Балова оцінка якості зразків електроосвітлювальних приладів
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВИСНОВК И

Отже, ідея використання електричної енергії для освітлення зявилася ще у перших дослідників гальванічної електрики. Введення електричного освітлення сприяло розвитку різних галузей електротехніки (електромашинобудування, електроізоляційної техніки, приладобудування) і в кінцевому рахунку створювало обєктивні умови для переходу до централізованого електропостачання.
До джерел світла відносяться лампи розжарювання, люмінесцентні та галогенні лампи.
Лампи розжарювання відносяться до теплових джерел світла. Складові частини електричної лампи накалювання: скляна колба, цоколь (різьбовий або штифтовий), тіло розжарення, ніжка з гачками для кріплення тіла розжарення, два електроди.
Люмінесцентні лампи - це газорозрядні джерела світла. Лампа представляє собою трубку, на кінцях якої кріпляться цоколі з двома контактними штифтами.
Галогенні лампи відрізняються потужним і яскравим світловим потоком (на 70% яскравіше в порівнянні зі звичайними лампами розжарювання), при цьому мають значно більший термін служби, добре підкреслюють кольори, забезпечуючи яскраву передачу кольору, мають стабільну силу світлового потоку протягом усього періоду роботи, максимально імітують сонячне світло.
На кожен з видів електроосвітлювальних приладів є свій державний стандарт, який встановлює обовязкові вимоги до їх якості, в тому числі показники безпеки для життя, здоровя, майна споживачів і для навколишнього середовища при звичайних умовах його експлуатації.
Сертифікати відповідності електроосвітлювальних приладів видають після ретельної перевірки їх на відповідність вимогам цих стандартів.
Товарний асортимент в гіпермаркеті «Епіцентр» налічує понад 300 видів ламп розжарювання загального призначення. Асортимент гіпермаркету «Епіцентр» поповнився новими позиціями: лампами спеціального призначення, декоративними кольоровими і софтоновими лампами; сатинованими рефлекторними лампами; судновими; лампами з підвищеним терміном свічення – 3 000 і 5 000 год.
Асортимент газорозрядних ламп у гіпермаркеті «Епіцентр» налічує близько 70 позицій.
Асортимент світлових приладів в гіпермаркеті «Епціцентр» включає близько 2000 позицій. Найбільш широко представлені світильники.
Для балової оцінки якості зразків електроосвітлювальних приладів було обрано світильники наступних виробників: "Мрія", "Болеро" та "Вісла".
За результатами методу експертної оцінки якості досліджуваних зразків світильників встановили, що зразки „Болеро” та „Мрія” мають показник 3,28 та 2,74 відповідно, а зразок "Вісла" – 2,34 і відповідно займає останнє місце.
   
Список літератури

1. Про стандартизацію: Закон України від 5 червня 2014 року за № 1315-VII. // Стандартизація і якість, № 3 2014.
2. Наказ Держспоживстандарту України вiд 01. 02. 2005 № 28 «Про затвердження Переліку продукції, що підлягає обовязковій сертифікації в Україні» [Електронний ресурс] : Законодательство Украины. — Електорон. дан. — 2001-2008. — Режим доступу: www.uapravo.net.
3. ДСТУ IEC 60598-2-18:2008, Світильники
4. Войнаш Л.Т., Дудла І.О. та ін. Товарознавство непродовольчих товарів. Підручник. Частина 1 К.: НМУ "Укоопосвіта", 2004. – 436 с.
5. Жук Ю.Т. Теоретичні основи товарознавства / Ю.Т. Жук, В.А. Жук, Н.К. Кисляк, Н.Я. Орлова. – К. : Укроопосвіта, 2008.
6. Методи визначення фальсифікації товарів : підручник / А.А. Дубініна, І.Ф. Овчіннікова, С.О. Дубініна та ін. – К. : Професіонал ; Центр навч. л-ри, 2010. – 172
7. Міжнародний словник електротехнічних тер¬мінів : ДСТУ ІЕС 60050-845:200Х. – Гл. 845 : Світлотехніка (ІЕС 60050-845:1987, ІDТ) [на стадії введення]. – К. : Держспоживстандарт України.
8. Михайлов В.Н. Товарознавство непродовольчих товарів. – К., 2006. – 554 с.
9. Орлова Н.Я. Теоретичні основи товарознавства: Продовольчі товари. Практикум : навч. посіб. / Н.Я. Орлова. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. – 146 с.
10. Титаренко Л.Д. Теоретичні основи товарознавства. – К. : ЦНЛ, 2013.
11. Теоретичні основи товарознавства: Опор. консп. лекцій / Укл. : Н.К. Кисляк, Г.Ф. Пугачевський. – К. : КНТЕУ, 2002.
12. Ткаченко В. І. Споживчі характеристики дже¬рел світла / В. І. Ткаченко, В. Л. Россохань, Т. М. Оберемко // Науковий вісник ПУСКУ. – 2008. – № 19 (1). – С. 26–33.
13. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно-побутового призначення / І. С. Полікарпов, В. С. Лукашов, Р. В. Кирильчук, [та ін.] : навчально-наочний посібник. Київ : 2011. 294 с.
14. Товарознавство непродовольчих товарів / Радченко Л.О., Л.Д. Льовшина, Н.П. Головко, О.В. Мячиков, Мартишко І.Ф. : Навчальний посібник. Харків : Світ книг. 2015. 943 с.
15. Товарознавство. Непродовольчі товари: вироби господарського та культурно-побутового призначення / І. С. Полікарпов, В. С. Лукашов, Р. В. Кирильчук, [та ін.] : навчально-наочний посібник. Київ : 2011. 294 с.
16. Товарознавство непродовольчих товарів / Радченко Л.О., Л.Д. Льовшина, Н.П. Головко, О.В. Мячиков, Мартишко І.Ф. : Навчальний посібник. Харків : Світ книг. 2015. 943 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.