27 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розміщення транспортного комплексу України№ роботи: 215
розділ: РПС
тип: Контрольна робота
об'єм: 39
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

Вступ
Розділ 1. Особливості розміщення та загальна характеристика транспортного потенціалу України
Розділ 2. Структура транспортного комплексу України
2.1. Залізничний транспорт
2.2. Морський транспорт
2.3. Річковий транспорт
2.4. Автомобільний транспорт
2.5. Трубопровідний транспорт
2.6. Повітряний транспорт
2.7. Міський пасажирський транспорт
Розділ 3. Напрямки та перспективи розвитку транспортного потенціалу України
3.1. Інтенсифікація розвитку транспортного потенціалу
3.2. Проблеми інвестування галузі
Висновки
Список використаної літератури
   
Список літератури

1. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 107с.
2. Заговора Л. М., Авраменко О. В. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : Видавництво ХДЕУ, 2002. — 211с.
3. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.
4. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посібник для студ. екон. та геогр. спец. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Видавець Паливода А.В., 2002. — 260с.
5. Качан Є. П., Пушкар М. С. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. — 552с.
6. Качан Є. П., Пушкар М. С., Ковтонюк М. О., Петрига М. О., Корж О. В. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Євген Петрович Качан (ред.). — 2 вид., доп. і перероб. — К. : ВД "Юридична книга", 2002. — 551с.
7. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Знання, 2004. — 350с.
8. Ковалевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф., Єгоров О. П.
9. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студентів. - 3. вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2001. — 352 с.
10. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України: Конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Технологічний ун-т Поділля. — 2.вид., випр. — Хмельницький : ТУП, 2003. — 94с.
11. Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року. — К.: РВПС України НАН України, 2004. — 370с.
12. Розміщення продуктивних сил України. — Луганськ : Альма-Матер, 2002. — 121с.
13. Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Данилович Т. Б., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Центр Європи, 2002. — 252с.
14. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Вікар, 2002. — 374с.
15. Стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (наук.кер.розробки), Б.М. Данилишин (наук.кер.розробки). — К. : РВПС України НАН України, 2003. — 284с.
16. Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Університет "Україна", 2004. — 245с.
17. Статистичний щорічник України за 2004 рік. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2005. — 618с.
18. Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І.
Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник. – К., 2000.
19. Трегобчук В. Ресурсне — екологічна складова національної безпеки // Економіка України. — 2002. — № 2. — С. 4—15.
20. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 2001. — Т. 1. — 163 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.