15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Логістика електронної комерції№ роботи: 2148
розділ: Комерційна діяльність
тип: Курсова робота
об'єм: 36
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

Вступ
1. Логістичне забезпечення розвитку електронної торгівлі в Україні
2. Основні підходи до організації логістичної системи інтернет-магазину
3. Дослідження системи логістичного обслуговування інтернет-магазину ТОВ «Розетка»
4. Удосконалення логістичного обслуговування інтернет-магазину ТОВ «Розетка»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИОтже, узагальнивши проведене дослідження нами зроблено наступні висновки:
1. В елеронній комерції відбуваються зміни, які характеризуються модифікацією та появою нових інструментів електронної комерції. Та водночас приходить розуміння необхідності інтенсифікації зусиль для роботи на електронних ринках в умовах жорсткої конкуренції та оптимізації всіх елементів функціонування бізнесу від залучення клієнтів до повного задоволення їх потреб. Тому, необхідним є детальне вивчення всіх аспектів логістичного забезпеченя в Інтернет-торгівлі. Інтернет-логістика загалом передбачає реалізацію логістичних функцій в діяльності підприємства через використанням електронних засобів звязку, в тому числі і Інтернет.
2. Звичайний інтернет-магазин, який працює в Україні виключно для українських споживачів, можна розглядати як логістичну систему мікроекономічного рівня, що складається з закупівельної, збутової, маркетингової, складської, інформаційної, фінансової, сервісної, транспортної підсистем та підсистеми управління запасами.
3. Інтернет-магазин Розетка на сьогоднішній день є найбільш популярним магазином електроніки і побутової техніки в Україні. А представництва компанії є 14 областях України. Такого статусу підприємству вдалося досягти завдяки максимально широкому асортименту, розумній ціновій політиці і відмінному сервісу. Постачальниками Інтернет-магазину «Розетка» є фірми, що успішно зарекомендували себе на зарубіжних і вітчизняних ринках. Це такі компанії, як Nokia, Samsung, Sony Erricsson, Cect, Liebherr, Bosch, Siemens, Candy, Electrolux, Hoover, LG Electronics, Daewoo, Kaiser, і багато інших.
4. Адміністративне управління Інтернет-магазина «Розетка» здійснюють back-office менеджери, що виконують 7 основних функцій:
Каталог-менеджер. Його функції - створення/редагування категорій каталога товарів. Каталоги можуть бути будь-якого розміру, будь-якої ієрархії складності. Категорії каталога і списки товарів можуть демонструватися у будь-якому порядку як на вітрині, так і усередині системи.
Продукт -менеджер. Його функції - це введення і модифікація інформації про товари. Він може використовувати спеціальний "Помічник введення/виводу даних". Є можливість встановлювати/змінювати модифікації (різновиди) товарів з коректуванням ціни кожної модифікації.
Керівник запасами. У його веденні знаходиться реєстрація нових надходжень в Інтернет-магазин (на склад), а також встановлення межі мінімальних запасів для кожного товару. Він веде склад.
Менеджер по закупівлях настроює необхідні системи повідомлень для поповнення запасів в Інтернет-магазині. Річ у тому, що такого роду повідомлення можуть розсилатися виробникам і постачальникам автоматично, після досягнення нижньої межі кількості товарів даного вигляду.
Контакт-менеджер проглядає всю інформацію про зареєстрованих покупців. Є імпорт зовнішніх баз даних покупців. Він же змінює структуру бази даних про покупців.
Керівник магазину. Здійснює оперативний контроль за станом Інтернет-магазину в цілому. Отримує інформацію про нові замовлення, відстежує проходження замовлення, рахунки, платежі. Займається генерацією рахунків-фактур, накладних. Це центральна адміністративна фігура Інтернет-магазину.
5. Оцінюючи показники рентабельності ми бачимо, що підприємство має досить високий рівень рентабельності. У 2016 році рентабельність доходу становила 17,49%, а рентабельність витрат 17,49%. Звичайно дана ситуація вказує на високу ефективність організації комерційної діяльності на даному підприємстві.
6. Одним із шляхів оптимізації організації логістичної діяльності Інтернет-магазину є вдосконалення управління асортиментом. Дане завдання можна вирішити за допомогою АВС-аналізу. Крім того для вдосконалення логістичної діяльності пропонується створити нові склади та представництва
   
Список літератури

1. Аксенов Ю. В начале большого взрыва. Топ-15 интернет-компаний / Р. Судольский, Ю. Аксенов [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://forbes.ua/magazine/forb es/1336514-v-nachale-bolshogov zryvatop-15-internet-kompanij


2. Афанасенко И. Д. Коммерческая логистика: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. — СПб.: Питер, 2012. — 352 с.
3. Афанасенко И. Д. Логистика снабжения: Учебник для вузов / И. Д. Афанасенко, В. В. Борисова. — Спб.: Питер, 2010. — 336 с.: ил.
4. Бакута А. Теоретичні основи логістики: минуле та сьогодення / А. Бакута // Схід. — 2012. — № 4. — С. 3—9. [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/por tal/soc_gum/skhid/2012_4/3.pdf
5. Верхоглядова Н. І. Значення та сутність терміну «логістика» / Н. І. Верхоглядова, Т. Є. Іваницька // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. — 2011. — № 2. — С. 29—34. [Електронний ресурс]. —Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/por tal/soc_gum/Dtr_ep/2011_2/file s/EC211_05.pdf
6. Владиславлев Д.Н. Современные бизнес-технологии в торговле. – М.: Ось-89, 2002. – 208 с.
7. Гаджинский А.М. Логистика: Учебник. – 3-е изд. – М.: ИВЦ "Маркетинг", 2000. – 375 с.
8. Джонсон Дж., Вуд Д., Вордлоу Д., Мерфи-мл. П.Р. Современная логистика, 7-е изд.: Пер. с англ. – М.: Изд. дом "Вильямс", 2002. – 624 с.
9. Доставка товаров как способ завоевания лояльности онлайн-покупателя [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.segodnya.ua/science /doctavka-tovarov-kak-cpocob-z avoevanija-lojalnocti-onlajnpo kupatelja.html
10. Ездоков А. Как построить электронный магазин// Computer Weekly. 1998. № 14.С. – 36-37.
11. Электронная коммерция Под ред. Пирогова С.В. – М.: Социальные отношения, 2003. – 428 с.
12. Забурдаев В. Ю. Логистика электронной торговки (часть 1) / В. Ю. Забурдаев [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://logistik03.narod.ru/A_2 .htm
13. Канеман Д. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения / Д. Канеман, П. Словик, А. Тверски. / Пер. с англ. — X.: Изд-во Институт прикладной психологии Гуманитарный Центр, 2005. — 632 с.
14. Качуровський В. Є. Інформаційна логістика / В. Є. Качуровський // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». — 2010. — № 690. — С. 53—59. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/por tal/natural/vnulp/Logistyka/20 10_690/10.pdf
15. Кибиткин С. Вопросы логистики Интернет-магазина: курьеры, примеры какими способами доставки руководствоваться ? / С. Кибиткин. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.emagazin.info/ru/lo gistics
16. Клюка А. Исследование рынка электронной коммерции в Украине / А. Клюка [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ain.ua/ 2013/04/11/120835
17. Краморенко Н.Р. Особливості розвитку українського сегменту електронної комерції / Краморенко Н.Р. // Інноваційна економіка. – 2011. – № 3. - с. 68-73
18. Ладин Г. Инфографика: Рынок e-commerce в Европе 2012. -Режим доступу: http://ua-retail.com/2013/07/9 110/
19. Логистика интернет-магазина. Советы профессионала. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://idivpered.ru/2012/07/lo gistikainternet-magazina-sovet y-professionala/
20. Логистика интернет-магазина. Советы профессионала. Часть 2. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://idivpered.ru/2012/08/ logistika-internet-magazina-so vety-professionala-chast-2/
2 1. Макарова М.В. Електронна комерція: Пос. для ст. ВНЗ. – К. Вид. центр "Академія", 2002, (Альма-матер).
22. Матеріли сайту Logistic-info [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://logistic-info.org.ua/
23. Матеріли сайту «Логістика» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.logistike.com/-
24 . Меджибовська Н.С. Електронна комерція: навчальний посібник / Меджибовська Н.С. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 384 с.
25. Менеджмент организации: Учебное пособие для подготовки к итоговому междисциплинарному екзамену профессиональной подготовки менеджера. / Т. В. Алесинская, Л. Н. Дейнека, А. Н. Проклин, Л. В. Фоменко, А. В. Татарова и др.; Под общей ред. В. Е. Ланкина. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2006. — 304 с.
26. Обсяги інтернет-торгівлі в Україні виросли на 32%: [Електронний ресурс]. – режим доступу http://watcher.com.ua/2011/11/ 24/obsyahy-internet-torhivliv- ukrayini-vyrosly-na-32/
27. Петухов И. Общая характеристика Интернет-рынка Украины. -Режим доступу:http://www.enog.org/pr esentations/enog-6/217-Opening _Plenary_Petukhov_General_char acteristics_of_the_Internet_ma r ket_in_Ukraine.pdf
28. Рынок электронной коммерции в Украине за год вырос на 80% – експерт: [Електронний ресурс]. – режим доступу http://www.business.ua/ articles/companies/Rynok_elekt ronnoy_kommercii_v_Ukraine_za_ god_vyros_na__%E2%80%93_eksper t-21470/
29. Рудская Е. Н., Абукаева Э. И. Логистические сервисы для интернет–торговли: полнофункциональность и сокращение этапов товародвижения // Молодой ученый. — 2014. — №20. — С. 387–390.
30. Сервисная логистика [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://aqz.ru/serv_log.htm
31 . Степанов В. И. Логистика: учебник. / В. И. Степанов. — М.: Проспект, 2012. — 488 с.
32. Транспортная логистика: Учеб. пособие/ Под ред. Л.Б. Миротина. – М.: МГАДИ ТУ, 1996. – 211 с.
33. Индекс сетевой готовности. -Режим доступу: http://gtmarket.ru/ratings/net worked-readiness-index/network ed-readiness-index-info
34. Финансовая логистика [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://cargoasia.ru/finansovay a_logistika
35. Шоркин А. Успешный Интернет-магазин и его логистика. / А. Шоркин [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ipr.by/ru/press/dok lad_16.html
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.