20 . 09 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розміщення продуктивних сил Донецького економічного району№ роботи: 213
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 40 стор
винагорода автору: 2009

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ......3
Розділ 1. Економічна оцінка природно-ресурсного та трудового потенціалів................... .............................. .............................. .............................. .5
1.1. Загальна характеристика природних ресурсів регіону....................... .........5
1.2. Населення, трудові ресурси та проблеми їх ефективного використання.................. .............................. .............................. .............................9
Розділ 2. Особливості формування і функціонування господарства регіону....................... .............................. .............................. .............................. ...12
2.1. Територіальна організація господарства.................. .............................. ......12
2.2. Промисловість та ї розвиток .............................. .............................. .............14
2.3. Сільське господарство.................. .............................. .............................. .....25
2.4. Транспортний комплекс, невиробнича сфера та економічні зв’язки........27
Розділ 3. Проблеми та перспективи розвитку Донецького економічного району........................ .............................. .............................. .............................. ...30
3.1. Актуальні проблеми регіону....................... .............................. ....................30
3.2. Шляхи подальшого розвитку...................... .............................. ....................33
Виснов ки............................ .............................. .............................. ........................35
Сп исок використаних джерел........................ .............................. ........................39
   
Список літератури

Дорогунцов С. І., Пітюренко Ю. І., Олійник Я. Б., Заяць Т. А. Розміщення продуктивних сил України. - К.: КНЕУ, 2000. — 363 с.
2. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 107с.
3. Заговора Л. М., Авраменко О. В. Розміщення продуктивних сил України. — Х. : Видавництво ХДЕУ, 2002. — 211с.
4. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.
5. Качан Є. П., Пушкар М. С. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. — 552с.
6. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Знання, 2004. — 350с.
7. Ковалевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф., Єгоров О. П. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Знання, 2001. — 352 с.
8. Купалова Г. І., Клиновський А. Б. Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти. — Т.: Підручники і посібники, 2005. — 228с.
9. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України: Конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Технологічний ун-т Поділля. — 2.вид., випр. — Хмельницький : ТУП, 2003. — 94с.
10. Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року. — К.: РВПС України НАН України, 2004. — 370с.
11. Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.: В 2 т. Т. 2. - К., 2000. — 286 с.
12. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України. — Т.: Економічна думка, 2005. — 310с.
13. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посіб. для студ. денної та заочної форми навчання, спец. "Фінанси", "Менеджмент організацій" / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Кафедра фінансів / Л.С. Бацманова (уклад.). — Луганськ : Альма-Матер, 2002. — 121с.
14. Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Данилович Т. Б., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Центр Європи, 2002. — 252с.
15. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. — К. : Вікар, 2002. — 374с.
16. Стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (наук.кер.розробки), Б.М. Данилишин (наук.кер.розробки). — К. : РВПС України НАН України, 2003. — 284с.
17. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Пастушенко П. П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. — К.: Кондор, 2005. — 344с.
18. Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 245с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.