28 . 05 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Психологічна готовність дошкільників до школи№ роботи: 2123
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 47
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Психологічні та фізіологічні особливості дошкільника
1.1. Вікові особливості психомоторики дошкільників
1.2. Психофізіологічні особливості діяльності дошкільників
РОЗДІЛ 2. Емпіричні дослідження психологічної готовності дошкільника
до школи
2.1. Методи та процедури дослідження
2.2. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
СПИС ОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Навч ання в дошкільних закладах - надзвичайно складний процес і один з найскладніших періодів в житті дитини не тільки в соціальному, психологічному, але і у фізіологічному плані. Початок навчання змінює життя дитини. Це нові умови життя, нові контакти, нові вимоги, принципово новий вид діяльності, значні інтелектуальні і емоційні навантаження і постійна напруга, а нерідко і перенапруження. В ДНЗ за розвиваючими завданнями для підготовки дошкільників до школи проводять значний час.
І від того, наскільки ці навантаження відповідають віковим можливостям дитячого організму, від того, яку «фізіологічну ціну» платить організм за інтенсивний і тривалий учбовий процес, залежить фізичне і психічне здоровя дітей. У кожного вихователя незалежно від досвіду, виникають певні труднощі в роботі з дошкільниками. Ось чому важливо вихователям ДНЗ глибше вивчити психологію дошкільника.
Проблемою навчання і виховання дітей дошкільного віку, а також вивченням їх вікових психічних особливостей займалися такі вчені як: Запорожець О.В., Ельконін Д.Б., Льовітов Н. Д., Еріксон Е., Підмазін С.І., Виготський Л. С., Божович Л. Й. та інші.
Мета дослідження – дослідити психологічну готовність дошкільників до школи.
За для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1. Розглянути психологічні та фізіологічні особливості дошкільника.
2. Дослідити психологічну готовність дошкільника до школи.
Обєкт дослідження - психологія дошкільника.
Предмет дослідження - психологічна характеристика дошкільника .
Гіпотеза дослідження – дошкільник істотно відрізняється від учня пешого класу за психологічною готовністю до навчання.
Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі використовувалися наступні методи дослідження: 1) вивчення інформаційних джерел із проблеми дослідження: публікації статей з даної тематики, психолого-виховательічна література, передовий виховательічний досвід відомих виховательів, фонд підручників; 2) теоретичні методи: індукція та дедукція, аналіз і синтез; порівняння; класифікація і систематизація.
   
Список літератури

1. Амонашвили Ш.А. В школу с пяти лет. М., 1986. - 174с.
2. Аркип Е.А. Ребенок в дошкольные годы. М., 2003 - 132с.
3. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной школе. М., 2004 - 328с.
4. Буре Р.С. Готовим детей к школе. М., 2004 - 221с.
5. Васильева А.И. Старший воспитатель детского сада. М., 2004. - 92с.
6. Венгер Л.А. Воспитание и обучение. М., 2002 - 198с.
7. Венгер Л.А. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. М., 2005. - 75с.
8. Виноградова Н.Ф., Куликова Т.Л. Дети, взрослые и мир вокруг. М., 2004. - 89с.
9. Вікові особливості психомоторики дошкільників // Початкова школа, №8. - 2003. - С.10-14
10. Вовк Л.И. Задания и виховательические ситуации. М., 2003 - 143с.
11. Воспитание детей в игре / Сост. А.К.Бондаренко. А. И. Матусик. М., 2003. - 117с.
12. Воспитание и обучение детей раннего возраста / Под ред. Л.Н.Павловой. М.,1986. - 251с.
13. Воспитание и обучение детей шестого года жизни / Под ред. Л.А.Парамоновой. О.С.Устиновой. М., 1989. - 228с.
14. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М., 1989. - 161с.
15. Диагностика умственного развития дошкольников / Под ред. Л.Л.Венгера, В.В.Холмовской. М., 1999. - 154с.
16. Жуковская Р.И. Игра и ее виховательическое значение. М., 2005 - 34с.
17. Кравцова Г.Г., Кравцова Е.Е. Пятилетний ребенок: психологическая подготовка к школе. М., 2005. - 153с.
18. Кравцова Е.Е. Разбуди в ребенке волшебника. М., 2006. - 227с.
19. Дошкільник як cубєкт етичного впливу вихователя // Початкова школа, №1. - 2004. - С.5-9
20. Мухина B.C. Пятилетний ребенок в школе. М., 1999. - 122с.
21. Н.П. Сакулина Т.С. Комарова Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию. М. Просвещение 1979г. - 112с.
22. Островская Л.Ф. Виховательические ситуации в семейном воспитании. М., 2002. - 217с.
23. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. М., 2003. - 206с.
24. Проблеми психологічної готовності дитини до школи // Початкова школа, №4. - 2005. - С.4-7
25. Психомоторне обстеження старшокласників // Початкова школа, №6. - 2004. - С.7-9
26. Психофізіологічні особливості діяльності дошкільників // Початкова школа, №3. - 2005. - С.5-9
27. Развитие познавательных способностей в процессе дошкольного воспитания / Под ред. Л.А.Венгера. М., 1986. - 171с.
28. Скалесова Я. и др. Методы и методология виховательического исследования. М., 2004. - 259с.
29. Умственное воспитание дошкольников / Под ред. Н.Н. Поддьякова. М., 1999. - 218с.
30. Формування у дошкільників самооцінних суджень // Початкова школа, №7. - 2004. - С.25-26
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.