11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Методика формування уявлень про національні символи України на уроках курсу Я і Україна№ роботи: 2120
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 43
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
Розділ 1. Теоретичні основи формування уявлень
про національні символи
1.1. Ознайомлення дітей з державними символами України
1.2. Тризуб
1.3. Прапор
Розділ 2. Експерементальна частина
2.1. Констатуючий експеримент
2.2. Формуючий експеримент
2.3. Аналіз результатів дослідження
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВИСНОВК И
Українська етнічна символіка є своєрідним відображенням самобутності національної культури на всьому терені історичного розвитку, за всіх суспільних формацій. Її праобрази були тотемні знаки.
Українська державна символіка формувалася протягом тисячоліть і належить до найбагатших та найзмістовніших символічних систем людства.
Ключем до її розуміння є чільний ії символ, нині відомий під назвою «Тризуб».
Тризуб символізує туж саму трійцю життєтворчих енергій, що й хрест та шестикутна зірка, тобто Мудрість, Знання і Любов (або Вогонь, Воду й Жит- тя).Тож тризуб можна зустріти на цеглі Десятинної церкви,на плитах Успенської церкви у Володимирі-Волинському, його зображення знайдено на варязькому мечі,в гербі французької королеви Анни, на надробку св.Еріка у Швеції та ін.
Герб - це знак, своєрідний ключ до історії сімї міста, національного утворення держави. Це памятка духовної культури. В гербі у вигляді знаків втілюються реальні події, суспільні явища, ідеологія та світосприймання.
Серед усіх гербів найуживанішим в історії України був тризуб. Відзнаку у формі тризуба використовували українські частини у складі австрійської армії - Українські січові стрільці - під час першої світової війни, як державний герб Української Народної Республіки золотий тризуб на синьому тлі був схвалений 12 лютого 1918 року малою радою у Коростені; зображення Центральною Радою 22 березня 1918 року у форму великого і малого герба з відповідним орнаментальним облямуванням. Автором проектів був художник В.Кричевський. обидва герби являли собою тризуб, оточений вінком з листя, який мав символізувати багатство краю.
Символіку із зображенням тризуба у 20-40 рр. ХХ ст.. використовували різні політичні угруповання Західної України; тризуб із середнім зубом у формі хреста - релігійні угрупування. Як державний герб тризуб було визнано 15 березня 1939 року Сеймом Карпатської України, що проголосив самостійність цього регіону.
Золотий тризуб на блакитному тлі затверджений Верховною Радою України у 1991 році як державний знак - герб самостійної незалежної держави України.
Число «три» завжди вважалося казковим, чарівним. У народних казках йдеться про трьох богатирів, три бажання, які виконують чарівники, три дороги, що лягають перед казковими героями. Отже, у тризубі відображено триєдність життя. Це Батько-Мати-Дитя. Вони символізують собою Силу-Мудрість-Любов. Таке пояснення буде доступне дитині, а глибші корені історії вона вивчить уже в школі.
Прапор - це символ державності та національної незалежності.
Гімн - це урочистий музичний твір на вірші програмного характеру. Це символ державної єдності, який виражає ідеологічні устої держави, її принципи, історію та програмні цілі на майбутнє.
В результаті проведеного дослідження контрольна група засвоїла знання краще чим звичайна, так як під час проведення уроку на тему «Державні символи України» використовувалися різні методи навчання, діти краще засвоїли знання з досліджуємої тематики, були більш зацікавленими.
У загальній і контрольній групі були проведені різні типи уроків. У загальній групі - Урок на тему - Що таке символи. Державні символи України. Українська державна мова.
У контрольній групі - урок на тему «Державні символи України». В уроці на тему «Що таке символи. Державні символи України. Українська державна мова.» були використані такі методи навчання, як: розповідь, спостереження, бесіда.
Проаналізуємо другий урок, який був проведений у контрольній групі. В уроці на тему «Державні символи України» також використовувались вірші; були використані різні методи навчання. Даний урок виявився ефективнішим тому, що тут була організована вчителем творча робота учнів, робота в групах; використовувалась наочність. Вчитель спонукав учнів до роздумів і тим самим розвивав мислительні операції учнів. Отже, урок на тему «Державні символи України» був ефективнішим і більш цікавим для учнів.
   
Список літератури

1. Бойченко Л. Ні не згине Україна: Уроки державності // Розкажіть онуку.- 1998.- №20.- С.50-51
2. Братко О. Тридент: його зміст та іпостасі // Національна символіка. Київ, 1991. Вип. 1;
3. Братко О. А. Уявлення про світобудову та їх відображення в українській національній символіці (нова наукова гіпотеза). - Вид-во Інституту історії АН УРСР, К.: 1990. - 28 с
4. Братко-Кутинський О. Християнський Київ та його символіка // Памятки України.- 1997.- №3.- С.38-41
5. Геродот. Історії в девяти книгах: пер. з грецької. - К.:, Наукова думка, 1993. - 571 с.
6. Гломозда К., Яневський Д. Історичні гербові відзнаки та прапорові барви України // Київ. вісник. 1990. .№ 221;
7. Гречило А. Земельна геральдика // Памятки України. 1991. № 3;
8. Гречило А. Герб міста Києва: Кінець XV - 80-ті роки XVIII ст. // Памятки України.- 1997.- №3.- С.86-87
9. Ілля В. Сварга: Поезії. - Харків: Фірма «Майдан», 1996. - 208 с.
10. Куєвда В. «Позанаукові» знання у системі етносоціальних уявлень // Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України. -К: 2000 - т. 11, ч.5. - 309 с.
11. Куєвда В. Етнопсихологічні джерела історичної памяті у контексті формування національної свідомості / Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць / За
12. Куєвда В. Світотворчий міф українського етносу. У надрах генетичної памяті / Артанія, 1999, №5. - С. 6−11.
13. Куценко Н.Я. Я і Україна. 1 клас: Посібник для вчителя. - Тернопіль. - Богдан, 2006. - 128с.
14. Кучерук О. Державна символіка: Відродження // Рідна шк.- 1993.- №6.- С.23-28
15. Лакиер А. Б. Русская геральдика. Санкт Петербург, 1855. Кн. 1-2
16. Національна символіка. Кн.1 /Упоряд. А.Сєриков- К.: Рад. Україна, 1990.- 49 с.
17. Панов В. Эмоции. Мифы. Разум. - М.: Высшая школа, 1992. - 252 с.
18. Пастернак О. Пояснення тризуба, герба великого київського князя Володимира Святого. Київ. 1991;
19. Петрушевич А. О городе Галиче за Лукой // Вестник Народного Дома. 1887. Ч. 52
20. Портрети, гербы и печати Большой государственной книги 1672 года. Санкт-Петербург, 1903
21. Румянцева В. В. Эмблемы земель и гербы Левобережной Украины периода феодализма. Киев. 1988
22. Рыбаков Б. А. Ремесло Древней Руси. Москва, 1948
23. Сапрыков В. «Тризуб» - герб Украины: Страны и народы: Гос. символика // Наука и жизнь.- 1994.- №5.- С.32-36
24. Сергійчук В. Національна символіка України: Наук.-худож. кн. /Худож. оформл. Л.Демчишина.- К.: Веселка, 1992.- 109 с.:
25. Сергійчук В. Символіка суверенності - синьо-жовта.- К.: ПБП «Фотовідеосервіс», 1993.- 80 с.
26. Символи української держави. Прапор. Герб. Гімн // Веселочка.- 2003.- №4.- С.4-5, 9
27. Стрельский В. Я. Геральдика и сфрагистика в научной работе историков (По материалам украинских архивов и других научных учреждений) // Вопр. архивоведения. 1967. № 2
28. Стрілка Р. Українська національна символіка /Р.Стрілка, О.Середюк // Все для вчителя.- 2004.- №25-26.- С.1-7
29. Шаповалов Г. Походження українського тризуба, або Як поєдналися якір і хрест.- Запоріжжя, 1992.- 19 с.
30. Якимович Б. До питання про українську національну символіку // Національна символіка. Київ, 1991. Вип. 1.
31. Національна символіка // http://www.lev.ca/plast/yunak/ quiz/ quiz.cgi? quiz=symvolika
32. Ведична і національна символіка русичів-українців // http://rusruh.narod.ru/Rus_Sim bols.htm
33. Національна символіка України // http://spas-edko.org.ua/prn_pa ge.php?id=25
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.