14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розміщення галузей легкої промисловості України№ роботи: 212
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 32 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ………………………………………………………………… …………….3
1. Значення легкої промисловості у господарському комплексі країни, його структура……………………………………………………… ………………..…5
2. Соціально-економічні і природні передумови розвитку легкої промисловості…………………………………………… ……………………..…9
3. Принципи і фактори розміщення галузі…………………………………..…13
4. Територіальна організація та торгівля товарами легкої промисловості в Україні…………………………………………………………… ………………22
5. Удосконалення розвитку легкої промисловості в період переходу до ринкової економіки……………………………………………………… …...…26
Висновки………………………………… ………………………………………29
Список використаної літератури…………………………………………….…3 1
   
Список літератури

1. ГоликовА. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 320 с.
2. Горленко Й. А., Руденко Л. Г., Малюк С. Н. Проблеми комплексного развития территории. — К. : Наукова думка, 1994. — 296 с.
3. Дейнека О.Г. "Розміщення продуктивних сил України" навчальний посібник, Харків, 1999 р.
4. Д. М. Стеченко. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. К. 2001
5. Заставний Ф.Д. "Географія України" Львов, "Світ", 2002 р. – 360 с.
6. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посіб, 2002
7. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів / Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк, М.І. Фащевський та ін. К.-2002
8. Кистанов В. В. и др. Размещение производительных сил. – М., 1994.
9. Концепція і стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / Дорогунцов С.І., Данилишин Б.М., Куценко В.І., Фащевський М.І., Чернюк Л.Г.
10. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студентів. - 3. вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2001. — 352 с.
11. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України: Конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Технологічний ун-т Поділля. — 2.вид., випр. — Хмельницький : ТУП, 2003. — 94с.
12. Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року. — К.: РВПС України НАН України, 2004. — 370с.
13. Розміщення продуктивних сил України. — Луганськ : Альма-Матер, 2002. — 121с.
14. Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Данилович Т. Б., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Центр Європи, 2002. — 252с.
15. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Вікар, 2002. — 374с.
16. Стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (наук.кер.розробки), Б.М. Данилишин (наук.кер.розробки). — К. : РВПС України НАН України, 2003. — 284с.
17. Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Університет "Україна", 2004. — 245с.
18. Статистичний щорічник України за 2004 рік. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2005. — 618с.
19. Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І.
Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник. – К., 2000.
20. Трегобчук В. Ресурсне — екологічна складова національної безпеки // Економіка України. — 2002. — № 2. — С. 4—15.
21. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 2001. — Т. 1. — 163 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.