19 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на прикладі поліграфічного підприємства№ роботи: 2118
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 34
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
1.1Аналіз обсягів виробництва та реалізації продукції
1.2 Аналіз використання персоналу підприємства та коштів на оплату праці. Дослідження організації, нормування і оплати праці на одній з операцій
1.3 Аналіз забезпечення підприємства основними засобами та оцінка технічного рівня виробництва. Дослідження тривалості виробничого циклу виготовлення одного з типових замовлень
1.4 Аналіз операційних витрат підприємства
1.5Аналіз фінансових результатів роботи підприємства і його фінансового стану
РОЗДІЛ 2. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
РОЗДІЛ 3. ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИВисновк и

Базою для проходження виробничої практики було приватне поліграфічне підприємство «Фірма «Гранмна». В перші дні практики було проведено ознайомлення з підприємством, його призначенням, видом та формою власності. Проведено аналіз товарної та реалізованої продукції, аналіз персоналу та оплати праці, дослідження організації, нормування і оплати праці на операції друк; аналіз стану і рівень використання устаткування на друкарському робочому місці; також був проведений аналіз операційних витрат, аналіз фінансових результатів роботи підприємства та його фінансового стану.
Окремо висвітлено питання організації маркетингової діяльності та товарної та комунікаційної політики.
За результатами дослідження були зроблені певні висновки:
У 2015 році порівняно з 2014 роком товарна продукція за рахунок збільшення кількості робітників зросла на 41,06 тис. грн., а під впливом зменшення тривалості робочого дня – зменшилася на 1,75 тис. грн.
Загальна кількість годин, що відпрацьована всіма працівниками за звітний період у 2015 році порівняно з 2014 роком збільшилася 2522,55 люд.-год.
Збільшення товарної продукції на 86,6 тис. грн. збільшило фондовіддачу на 3,44 грн., а збільшення середньорічної вартості основних фондів на 3,9 тис. грн. - зменшило на 3,53 грн.
Структура витрат змінилася незначно: на 0,3 % зменшилась частка матеріальних витрат на 2,14%, витрат на оплату праці на 4,28%. Збільшилась частка відрахувань на соціальні заходи на 5,46%; амортизаційні витрати – на 0,17 %, інших витрат – на 0,79%.
Операційний прибуток у 2015 році дорівнює чистому прибутку 34,0 тис. грн., що на 0,1 тис. грн. менше ніж у 2013 році.
   
Список літератури

1. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств і обєднань: Підручник/За ред. В.І. Рибіна. - М.: Фінанси і статистика, 1989. -391с.
2. Баканов М. І., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу. 4-е вид. - М.: Фінанси і статистика, 1997 р. - 230 с.
3. Головнин С.Д. Оценка результатов хозяйственной деятельности промышленных предприятий. – М.: Финансы и статистика, 1986. – 64с.
4. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: Вища школа, 1992 – 191 с..
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навч. посібник / М.Я. Коробов. – Київ : Знання, 2000. – 378 с.
6. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. пособие. – Минск: Вышейшая школа, 1997. – 309 с.
7. Савицкая Г.В. Аналіз хозяйственной деятельности предприятия / Г.В.Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 336 с.
8. Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 1997. – 196 с.
9. Шеремет А. Д. Методика фінансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. - М. : ИНФРА-М, 1996. - 172 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.