16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Формування і розвиток територіально-виробничих комплексів№ роботи: 211
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 28 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
РОЗДІЛ 1. Об’єктивні основи територіально-виробничого комплексоутворення............ .............................. .............................. .......................5
1.1 Закономірності формування ТВК України....................... .............................. 5
1.2. Структура і функції ТВК........................... .............................. ........................8
1.3 . Територіально-виробничі комплекси у системі економічного районування................... .............................. .............................. ............................10
РОЗДІЛ 2. Аналіз розміщення та структури територіально-виробничого комплексу України....................... .............................. .............................. .............14
РОЗДІЛ 3. Перспективи подальшого розвитку територіально-виробничого комплексу України....................... .............................. .............................. .............24
Висновки..... .............................. .............................. .............................. .................26
Література.................. .............................. .............................. .............................. ..27
Додатки................. .............................. .............................. .............................. ........28
   
Список літератури

1. Голіков А.П Вступ до економічної і соціальної географії. К.: 1999
2. Іванух Р., Фащевський М. Формування територіально-виробничих комплексів Украиіни // Економіка Украіни, 2003, № 6, С. 34—37.
3. Іщук С.І. Географія промислових комплексів. К., 1999.
4. Іщук С.І. ТВК і економічне районування.-К., 2001.
5. Малов В.И. Территориально-производственны й комплекс.— М., 1993.
6. Паламарчук Н.Н., Паламарчук О.Н. Економіка і соціальна географія України з основами теорії.-К., Знання, 1998.
7. Розміщення продуктивних сил: Навч. посібник / В.В. Ковалевський, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенов та ін; за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк.— К.: Либідь, 2003.— 368 с.
8. Розміщення продуктивних сил України. За ред. проф. Е.П. Качана.-К., Вища школа, 2001.
9. Розміщення продуктивних сил: Підручник. За ред. О.Л. Михалюк, В.В. Ковалевського, В.Г. Семенова.-К., Знання, 2001.
10. Руденко В.П. Природні ресурсні потенціали України.-1998.
11. Соціально-економічна географія світу. — За ред. Кузика С.П. Тернопіль. 1998.
12. Стеченко Д.М. РПС і регіоналістика: Навч. посібник.-К., Вікар, 2001.
13. Территориально-производственны е комплексы.—М., Мысль, 1970.
14. Территориально-производственны е комплексы: Совершенствование процесса формирования.—Новосибирск, Наука, 1996.
15. Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії.—К., 1992.
16. Шаблий О.И. Межотраслевые территориальные системы: Проблемы методологии и теории.—Львов, ВШ, 1996.
17. Шаблий О.І. Соціально-економічна географія. Львів, 1994.
18. Шраг Н.И. Промышленные комплексы: Теоретические очерки.—М., Экономика, 1969.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.