24 . 01 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Аналітичний звіт з оцінки інвестиційної привабливості підприємств-емітентів№ роботи: 2106
розділ: Звіти з практики
тип: Контрольна робота
об'єм: 27
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1. Загальна характеристика діяльності компанії
2. Аналіз динаміки основних фінансово-економічних показників компанії
3. Комплексний технічний аналіз динаміки курсу акцій компанії
4. Аналіз показників інвестиційної привабливості акцій
5. Оцінка акцій компанії (методом ліквідаційної вартості, методом аналогів та доходним методом)
Висновки
Список використаних джерел інформації
Додатки

Вступ

Актуальність дослідження. Інвестиційна привабливість - це сукупність політичних, соціальних, інституціональних, екологічних, макро- і мікроекономічних умов функціонування підприємства, що забезпечують стабільність інвестиційної діяльності інвесторів.
Інвестиційна привабливість визначається індексом інвестиційної привабливості, підприємство виступає є кінцевою точкою розміщення інвестиційних ресурсів.
Мета проведення дослідження. Метою розробки аналітичного звіту є оволодіння сучасними методами аналізу інвестиційної привабливості підприємств-емітентів з точки зору покупців їх цінних паперів. Відповідно до мети дослідження визначимо завдання дослідження:
• дати загальну характеристику діяльності компанії;
• провести аналіз динаміки основних фінансово-економічних показників компанії;
• провести комплексний технічний аналіз динаміки курсу акцій компанії;
• провести аналіз показників інвестиційної привабливості акцій;
• дати оцінку акцій компанії (методом ліквідаційної вартості, методом аналогів та доходним методом).
Обєктом дослідження виступає зарубіжна компанія, цінні папери якої перебувають в обігу на фінансовому ринку на прикладі компанії Fresenius Medical Care AG (FMC) (FWB: FMEG).
Предметом дослідження виступає оволодіння сучасними методами аналізу інвестиційної привабливості підприємств-емітентів з точки зору покупців їх цінних паперів.
   
Список літератури

1. Балансовый отчет компании Fresenius Medical Care AG (FMC) (FWB: FMEG) за 2012-2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.investing.com/equiti es/fresenius-medi-balance-shee t?cid=30093. – 17.11.2016.
2. Коэффициенты FMS компании Fresenius Medical Care AG (FMC) (FWB: FMEG) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.investing.com/equiti es/fresenius-medi-ratios?cid=3 0093. – 17.11.2016.
3. Отчет о движении денежных средств компании Fresenius Medical Care AG (FMC) (FWB: FMEG) за 2012-2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.investing.com/equiti es/fresenius-medi-income-state ment?cid=30093. – 17.11.2016.
4. Отчет о движении денежных средств компании Fresenius Medical Care AG (FMC) (FWB: FMEG) за 2012-2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.investing.com/equiti es/fresenius-medi-cash-flow?ci d=30093. – 17.11.2016.
5. Отчет о доходах компании Fresenius Medical Care AG (FMC) (FWB: FMEG) за 2012-2015 гг. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.investing.com/equiti es/fresenius-medi-income-state ment?cid=30093. – 17.11.2016.
6. Fresenius Medical Care [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/ Fresenius_Medical_Care. – 17.11.2016.
7. Fresenius Medical Care [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.freseniusmedicalcar e.com/en/home/. – 17.11.2016.
8. Fresenius Medical Care: история [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.freseniusmedicalcar e.ru/ru/o-nas/istorija/. – 17.11.2016.
9. Fresenius Medical Care: мы заботимся о здоровье почек [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.freseniusmedicalcar e.ru/ru/home/. – 17.11.2016.
10. Fresenius Medical Care: профиль деятельности компании [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.freseniusmedicalcar e.ru/ru/o-nas/profil-dejatelno sti-kompanii/. – 17.11.2016.
11. Fresenius Medical Care: стратеги и ценности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.freseniusmedicalcar e.ru/ru/o-nas/strategija-i-cen nosti/. – 17.11.2016.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.