19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Особливості навчання розповідання в молодшому шкільному віці на основі використання наочності№ роботи: 2101
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 31
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
Розділ 1. Теоретичні основи особливості навчання розповідання
в дошкільному віці на основі використання наочності
1.1. Навчання розповіді. Описова розповідь з використанням наочності
1.2. Ігрові прийоми навчання розповіді за картиною
1.2.1 Визначення складу картини
1.2.2. Встановлення взаємозвязків між обєктами
1.2.3. Складання образних характеристик обєктів
1.3. Моделі опису обєкту
Розділ 2. Експерементальне дослідження
2.1. Констатуючий етап експерименту
2.2. Формуючий етап експерименту
2.3. Порівняльний аналіз
2.4. Рекомендації батькам
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

ВИСНОВО К
Проблема навчання дошкільників творчій розповіді стає реально вирішуваною, якщо педагог, предявляючи дітям нову картину, потім цілеспрямовано відпрацьовує з ними розумові операції по аналізу картини як цілісної системи і зображених на ній окремих обєктів.
Модель роботи з картиною як цілісною системою
1. Виділення обєктів, зображених на картині.
2. Встановлення взаємозвязків різного рівня між обєктами.
3. Представлення обєктів з погляду їх сприйняття різними аналізаторами.
4. Опис зображеного засобами символічної аналогії.
5. Представлення обєктів в рамках часу їх існування.
6. Сприйняття себе на картині як обєкт із заданою характеристикою.
Головна складність організації і проведення такої роботи з дітьми 4-7 років полягає в тому, що у них ще не сформовані класифікаційні і системні уміння роботи з конкретним обєктом. Тому необхідно паралельно здійснювати роботу в даному напрямі з будь-яким (не обовязково зі всіма) обєктом, зображеним на цій же картині.
Основні операції аналізу обєкту
1. Вибір основної (можливої) функції обєкту.
2. Перелік складових обєкту за принципом «матрьошки».
3. Позначення сіті взаємозвязків одного обєкту із зображеним на картині.
4. Представлення «життя» обєкту на тимчасовій осі.
Представлена модель може служити основою для побудови педагогічних технологій при навчанні дітей (не тільки дошкільного віку) опису пейзажної або наочної картинки. Перспективний даний підхід і при аналізі літературних творів будь-якого жанру, якщо педагог ставить свою за мету розвиток творчих здібностей дитини.
   
Список літератури

1. Водолага Н.В. Вас запрошує театральна студія //Дошкільне виховання. Палітра педагога. - 2000. - № 4. - С. 12-15.
2. Водолага Н.В. Лінгвістичні основи проблеми розвитку звязного мовлення //Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. - Вип.10-11 - Одеса: ПДПУ імені К.Д.Ушинського, 2001. - С. 39-44.
3. Водолага Н.В. Развитие воображения старших дошкольников в процессе театрализованных игр //Шляхи розвитку здібностей у дітей дошкільного віку / Зб.наук.пр. - Випуск 16. - Частина 1. - К.-Запоріжжя, 1999.- С.33-37.
4. Водолага Н.В. Роль театралізованих ігор у мовленнєвому розвитку дошкільників//Гуманізація навчально-виховного процесу /Науково-методичний зб. - Випуск 8. - Словянськ: СДПІ, 2000. - С. 12-15.
5. Водолага Н.В. Театралізована гра як засіб мовленнєвого розвитку дітей// Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Зб. наук. пр. - Вип. - 12.- У 3-х ч.- Частина 2. - Рівне: РДГУ, 2000. - С.156-160.
6. Водолага Н.В. Театральна абетка. - Донецьк: Либідь, 2000. - 108 с.
7. Водолага Н.В., Гавриш Н.В. Развитие креативности дошкольников в процессе художественно-речевой деятельности //Наша школа. - 1999. - № 5. - С. 83-85.
8. Ворошнина Л. Творческое рассказывание // Дошкольное воспитание. - 1982. - № 9.
9. Гавриш Н.В. В.О.Сухомлинський про проблему розвитку дитячої творчості // Гуманізація навчально-виховного процесу: науково-метод. зб. Словянського державного педагогічного інституту. Вип.6. - Словянськ: СДПІ,2000. - С.121-128.
10. Гавриш Н.В. Використання художньої літератури в мовленнєвій роботі з дошкільниками// Теорія і практика сучасного естетичного виховання у контексті педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського: Зб. наук. пр. Полтавського державного педагогічного інституту. - Полтава: ПДПІ,1998. - С.229-233.
11. Гавриш Н.В. Диво дивне - дитяча словесна творчість // Науковий вісник Південноукраїнського державного педуніверситету: Зб. наук. пр.- 2000. - Вип.3-4. - С.63-69.
12. Гавриш Н.В. Еволюція педагогічних поглядів на проблему дитячої творчості // Науковий вісник Південноукраїнського державного педуніверситету: Зб. наук. пр. - Вип.1-2. - Одеса, 2001. - С.150-156.
13. Гавриш Н.В. К проблеме речетворческой деятельности в дошкольном возрасте // Наука і освіта. - 1998. - № 4-5. - С.105-109.
14. Гавриш Н.В. Казки живуть всюди// Дошкільне виховання. Джміль. - 2000. - № 1. -
15. Гавриш Н.В. Королівство невидимка, або його величність слово // Дошкільне виховання. Джміль. - 2000. - № 4. - С.3-7.
16. Гавриш Н.В. Літературознавча пропедевтика в національно-мовленнєвому вихованні дітей // Науковий вісник Південноукраїнського державного педагогічного університету: Зб. наук. пр. - Вип. № 10. - Одеса: ПДПУ,1999. - С.73-78.
17. Гавриш Н.В. Методика формування мовленнєвотворчої діяльності старших дошкільників на різних етапах навчання // Лінгводидактика в сучасних закладах освіти. Кол.монографія / Під ред. Богуш А.М. - Одеса: ПНЦ АПН України, 2001. - С.94 - 111. Співавтори: А.М.Богуш, О.С.Трифонова, Т.М.Котик, К.Л.Крутій, Л.М.Кулибчук, М.П.Черкасов.
18. Гавриш Н.В. Народ скаже, як завяже // Дошкільне виховання. Джміль. - 2000 - №2. - С.3-7.
19. Гавриш Н.В. Обґрунтування дидактичної моделі розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку// Проблеми освіти: науково-метод.зб. - КНМЦ вищої освіти. - Вип.21.- К.,2000.- С.107-116.
20. Гавриш Н.В. Придумай свою казку// Дошкільне виховання. Джміль. - 1999. - № 1. - С.3-7
21. Гавриш Н.В. Про розвиток мовотворчої діяльності дошкільників // Наша школа. - 1999. - № 2-3. - С.101-104.
22. Гавриш Н.В. Проблема взаємозвязку словесної творчості дошкільників з різними видами художньої діяльності // Наука і освіта. - 2001. -№ 1. - С.107-112.
23. Гавриш Н.В. Проблема розвитку здібностей дітей у словесній творчості // Науковий вісник Південноукраїнського державного педуніверситету: Зб. наук. пр.- 1999. - Вип.8-9. - С.18-24.
24. Гавриш Н.В. Проблема словесної творчості в контексті усвідомлення природи дитячої субкультури // Науковий вісник Південноукраїнського державного педуніверситету: зб. наук. пр. - Вип.7-8 . -Одеса, 2001. - С.71-79.
25. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному віці. Монографія. - Донецьк: ТОВ Лебедь, 2001. - 218с.
26. Гавриш Н.В. Розвиток словесної творчості як педагогічна проблема // Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету: Зб. наук. пр. - Вип.12. - Рівне, 2000.- С.130-135.
27. Гавриш Н.В. Світ крізь чарівні віконця // Дошкільне виховання. Джміль. - 1999. - № 4. - С.3-7.
28. Гавриш Н.В. Слово до слова // Дошкільне виховання. Джміль. - 2001. - № 3. - С.3-7.
29. Гавриш Н.В. Теоретичні засади проблеми дитячої творчості // Педагогіка і психологія. - 2000. -№ 4. - С.124-129.
30. Гавриш Н.В. Теоретичні засади розвитку дитячої словесної творчості як проблема// Наука і освіта. - 1999. - № 3-4. - С.8-11.
31. Гавриш Н.В. Типологія мовленнєвотворчої діяльності дошкільнят // Теоретичні питання освіти та виховання: Зб. наук. пр. Київського державного лінгвістичного університету. - Вип.12. - К., 2000. - С.96-100.
32. Гавриш Н.В. Художнє слово і дитяче мовлення: методичний посібник для вихователів. - Донецьк: Лебедь,1999. - 170с.
33. Гавриш Н.В. Як ми виховуємо творчу особистість // Дошкільне виховання. Палітра педагога. - 2000.- №3. - С.13-17; № 4. - С.13-16.
34. Гавриш Н.В.Чарівний ґудзик, або як придумати казку // Дошкільне виховання. Джміль. - 1999. - №2.- С.3-7.
35. Короткова Э.П. Обучение рассказыванию детей дошкольного возраста. - М., 1982.
36. С.3-7.
37. Ушакова О.С., Смирнова Е.А. Обучение старших дошкольников рассказыванию по серии сюжетных картин. // Дошкольное воспитание. - 1987. - № 12.
38. Федоренко Л.П. Методика развития речи детей дошкольного возраста, М., 1977 г.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.