12 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сучасний стан використання природно-ресурсного потенціалу України№ роботи: 210
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 36 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
1. Сутність природно-ресурсного потенціалу, методи оцінки та структура _ 5
2. Аналіз природно-ресурсного потенціалу України _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
2.1.Земельні ресурси_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 10
2.2. Мінерально-сировинні ресурси_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11
2.3. Водні ресурси_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _19
2.4. Лісові ресурси_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
2.5. Рекреаційні ресурси _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23
3. Напрямки раціонального використання природно-ресурсного потенціалу України _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
Висновки _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32
Література _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35
Додатки_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37
   
Список літератури

1. ГоликовА. П., Олійник Я. Б., СтепаненкоА. В. Вступ до економічної і соціальної географії: Підручник. — К.: Либідь, 1997. — 320 с.
2. Горленко Й. А., Руденко Л. Г., Малюк С. Н. Проблеми комплексного развития территории. — К. : Наукова думка, 1994. — 296 с.
3. Дейнека О.Г. "Розміщення продуктивних сил України" навчальний посібник, Харків, 1999 р.
4. Д. М. Стеченко. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. К. 2001
5. Заставний Ф.Д. "Географія України" Львов, "Світ", 2002 р. – 360 с.
6. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посіб, 2002
7. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів / Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк, М.І. Фащевський та ін. К.-2002
8. Кистанов В. В. и др. Размещение производительных сил. – М., 1994.
9. Концепція і стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / Дорогунцов С.І., Данилишин Б.М., Куценко В.І., Фащевський М.І., Чернюк Л.Г.
10. Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Соціально-економічна географія. Навч. посіб. – К. 2000.
11. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998.
12. Поповкін В. Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. — К.: Наукова думка, 1998. — 210с.
13. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є. П. Качана. —К.: Вища школа, 2001
14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. —К, 2003.
15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е.Л. , 2003  256 с.
16. РуденкоВ.П. Природно-ресурсний потенціал України. — К.: Либідь, 2001.— 150с.
17. Статистичний щорічник України за 2001 рік. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. — 618с.
18. Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І.
Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник. – К., 2000.
19. Трегобчук В. Ресурсне — екологічна складова національної безпеки // Економіка України. — 2002. — № 2. — С. 4—15.
20. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 2001. — Т. 1. — 163 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.