22 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Акмеологічні проблеми управління персоналом№ роботи: 2098
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 25
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Конфлікт як інструмент розвитку організації
2. Специфічні особливості управління персоналом у XXI ст
3. Акмеологічні проблеми управління персоналом
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

В ході написання роботи зроблено наступні висновки:
1. Таким чином, термін «конфлікт» можна визначити як джерело творчої енергії, якою слід управляти, тобто спрямовувати її у бажане русло. В цілому конфлікт можна розглядати як природний процес, який виникає в середині людської спільноти, будь то сімя, навчальний заклад чи організація. Часто це допомагає виявити раціональне зерно в вирішенні ситуації, якщо конфлікт не виходить за рамки розумного в способах зясування істини.
2. Основними особливостями сучасного управління персоналом підприємства є: забезпечення висококваліфікованими кадрами, спроможних ефективно працювати на глобальних ринках, нарощувати конкурентні переваги та досягати успіху для підприємства; переважання праці розумової над фізичною; інвестування в інтелектуальний капітал; широке впровадження підприємницького стилю управління та ринкових механізмів; прийом на роботу на визначний строк шляхом укладання трудових угод; зорієнтованість на задоволенні потреб клієнта (покупця товарів, послуг); домінування роботи в колективі та в мережах та ін.
3. Для розвитку людини як індивіда, особистості, субєкта діяльності з різних наукових позицій розглядається явище, прийняте позначати "акме" (вершина), виявляються і простежуються у взаємозвязку чинники, від яких залежать головні особливості "акме". В даний час створена і успішно розвивається наука акмеологія.
   
Список літератури

1. Авдеев, В.В. Управление персоналом. Оптимизация командной работы: Реинжиниринговая технология: Практикум / В.В. Авдеев. - М.: ФиС, 2008. - 256 c.
2. Валиева, О.В. Управление персоналом. Конспект лекций: Пособие для подготовки к экзаменам / О.В. Валиева. - М.: А-Приор, 2012. - 176 c.
3. Веснин, В.Р. Управление персоналом в схемах: Учебное пособие / В.Р. Веснин. - М.: Проспект, 2013. - 96 c.
4. Герчиков, В.И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс компании: Учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 c.
5. Деркач А. А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека: В 2 кн. — М.: РАГС, 2000. — Кн. 2.
6. Дементьева, А.Г. Управление персоналом: Учебник / А.Г. Дементьева, М.И. Соколова. - М.: Магистр, 2011. - 287 c.
7. Зайцева, Н.А. Управление персоналом в гостиницах: Учебное пособие / Н.А. Зайцева. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 416 c.
8. Зайцева, Т.В. Управление персоналом: Учебник / Т.В. Зайцева, А.Т. Зуб. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 c.
9. Ивановская, Л.В. Управление персоналом организации: Учебник / А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Л.В. Ивановская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 695 c.
10. Щёкин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. — 5-е изд., перераб. — К.: МАУП, 2004. — 280 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.