18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Профілактичні заходи фінансово-виробничої діяльності№ роботи: 2096
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 26
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Профілактичні заходи фінансово-виробничої діяльності
2. Роль і значення диверсифікації виробництва
3. Розробіть план диверсифікації підприємства
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Отже, до найбільш поширених заходів профілактики кризи на підприємстві можна віднести: стратегічне планування діяльності підприємства, належний розподіл ресурсів на всіх рівнях управління, використання ефективної системи контролю, залучення зовнішніх консультантів при недостатній компетентності керівництва з різних питань, аналіз конкурентоспроможності, маркетинговий аналіз ринку, фінансовий аналіз, аналіз ефективності системи мотивації персоналу, прогнозування ризиків та прийняття заходів щодо їх зниження.
Таким чином, диверсифікація відіграє важливу роль у діяльності великих компаній. Задля досягнення фінансової стабільності застосовують різні способи диверсифікації своєї діяльності: вони розширюють товарне портфоліо, виходять на нові ринки збуту, купують підприємства в різних країнах і розвивають свої товари, вкладаючи значні кошти у наукові розробки. Лише вміле поєднання всього переліченого дає змогу корпорації залишатися успішною. Підприємства, які обирали невірні стратегії диверсифікації, не витримали конкуренції і втратили свої позиції на світовому ринку. Модель диверсифікації під час подальшого її розвитку може допомогти знайти загальні підходи до вивчення способів досягнення комерційної успішності і фінансової стійкості.
На сьогоднішній день господарство використовує біля 1500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, має тваринницький комплекс, біля 22 працівників (підприємство має сезонних робітників, кількість, яких становить біля 20% від загальної кількості працюючих). Головним видом діяльності підприємства є вирощування зернових і технічних культур.
Для девирсифікації виробництва пропонуємо впровадити новий вид діяльності, а саме виробництво каш швидкого приготування (встановлення лінії з виробництва кукурудзяної каші).
   
Список літератури

1. Быков В. Л., Павлов Н. В. Современные подходы в антикризисном управлении промышленным предприятием: учеб. пособие/ В. А. Быков, Н. В. Павлов. Под ред. М. М. Щербинина. – Нижний Тагил: НТИ (ф) УГТУ-УНИ, 2009. – 98 с.
2. Виноградня В. М. Антикризове фінансове управління підприємством в сучасних умовах// Економічний вісник університету. – 2012. – № 19/1.
3. Калінеску Т. В. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/Т.В. Калінеску, В. С. Альошкін, В. Г. Кудіна// Луганськ: вид-во СНУ ім.В. Даля, 2010. – 372 с.
4. Савчук В. П. Стратегия + Финансы. Уроки принятия бизнес-решений для руководителей. – К.: CompanionGroup, 2009. – 352 с.
5. Телін С. В. Антикризове управління як засіб запобігання банкрутству підприємств// Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – №5. – Т. 2. – 226 с.
6. Важинський Ф. А. Антикризове фінансове управління як економічна система/ Ф. А. Важинський, А. В. Колодійчук// Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.3. – 324 с.
7. Пономаренко В. С., Тридід О. М., Кизим М. О. Стратегія розвитку підприємства. – Харків: Вид. Дім „Інжек”, 2003. – 328 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.