22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Суть та природа конфлікту№ роботи: 2095
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Суть та природа конфлікту
2. Роль керівника у подоланні конфлікту
3. Техніки компромісу
Висновки
Список використаних джерел

Висновки

Отже, в роботі зроблено наступні висновки:
1. Конфлікт - це зіткнення протилежних інтересів, поглядів; крайнє загострення суперечностей, яке призводить до ускладнень або гострої боротьби. Донедавна, домінуючою вважалася точка зору, згідно з якою конфлікти в організації - річ небажана (доктрина школи Вебера), їх необхідно уникати, а якщо вони все ж таки зявляються, то гасити на ранній стадії, не даючи змоги розвиватися. Конфлікти асоціюються з усілякими негараздами, суперечками, ворожістю, боротьбою і не ма¬ють позитивних ознак.
2. В улагоджуванні конфліктів, при управлінні поведінкою персоналу в конфліктних ситуаціях вирішальною є роль керівника. Керівник це особа в силу свого службового становища зацікавлена в підтримці конфліктів функціонально-позитивної спрямованості, і в попередженні та найшвидшому подоланні деструктивних конфліктів, що наносять своїми негативними наслідками збиток спільній роботі. Керівник наділений повноваженнями, має владу і має можливість впливати на своїх підлеглих, на їхню поведінку в конкретному конфлікті.
3. Компроміс — це відступ, зміна позицій, але за певних умов, які влаштовують обидві сторони. Учасник конфлікту переглядає свої позиції в світлі більш значних (глобальних) інтересів, наприклад, йому б хотілося зберігти стосунки з опонентом або ж не втратити через продовження конфлікту більш значних цінностей, ніж являє собою обєкт протиборства. Таким чином, з одного боку, він втішає себе певною компенсацією, а з іншого — задовольняє також інтереси людини, що виявила небайдужість до нього.
   
Список літератури

1. Гірник А., БоброА. Конфлікти. - К., "Основи", 2033.
2. ДзвінчукД. Конфлікти та способи їх подолання // Віче. -2009. - № 5. - С. 11-16.
3. Конфліктологія: Підручн. Для студентів вищих навч. закладів / За ред. М.М. Герасіної, М.І. Попова. - Харьків: Право, 2002.
4. Козырев Г.И. Введение в конфликтологию: Учеб. пособ. -М., 2001.
5. Лозниця В. С. Психологія менеджменту. — К., 2006. — 312 с.
6. Ложкін Г. В. та ін. Психологія конфлікту. — К.: Професіонал, 2007. — 407 с.
7. Мастенбрук У. Руководство конфликтными ситуациями и развитие организации . - М., 2006.
8. Пірен Марія. Конфлікти і управлінські ролі: соціо-психологічний аналіз. - К., 2000.
9. Русинка І. Конфліктологія. — К.: Професіонал, 2007. — 334 с.
10. Циба В. Т. Системна соціальна психологія. — К.: ЦУЛ, 2006. — 328 с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.