10 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль дидактичних ігор у процесі формування елементарних математичних понять№ роботи: 2094
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 30
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
1. Дидактичні ігри та вправи у словниковій роботі з дітьми
1.1. Види дидактичних ігор
1.2. Організація і проведення дидактичних ігор
1.3. Особливості використовування ігор в початкових класах
2. Практична частина
2.1. Особливості використовування дидактичних ігор при поясненні нового матеріалу
2.2. Способи використовування дидактичних ігор при закріпленні матеріалу
2.3. Приклади ігор по формуванню елементарних математичних понять
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВИСНОВОК
Дидакт ична гра - явище складне, але в ній виразно виявляється структура, тобто основні елементи, що характеризують гру як форму навчання і ігрову діяльність одночасно. Один з основних елементів гри - дидактична задача, яка визначається метою повчальної і виховної дії.
Наявність дидактичної задачі або декількох задач підкреслює повчальний характер гри, спрямованість повчального змісту на процеси пізнавальної діяльності дітей. Дидактична задача визначається вихователем і відображає його повчальну діяльність.
Структурним елементом гри є ігрова задача, здійснювана дітьми в ігровій діяльності. Дві задачі - дидактична і ігрова - відображають взаємозвязок навчання і гри. На відміну від прямої постановки дидактичної задачі на заняттях в дидактичній грі вона здійснюється через ігрову задачу, визначає ігрові дії, стає задачею самої дитини, порушує бажання і потребу вирішити її, активізує ігрові дії.
Одним з складових елементів дидактичної гри є правила гри. Їх зміст і спрямованість обумовлений загальними задачами формування особи дитини і колективу дітей, пізнавальним змістом, ігровими задачами і ігровими діями в їх розвитку і збагаченні. В дидактичній грі правила є заданими. Використовуючи правила, педагог управляє грою, процесами пізнавальної діяльності, поведінкою дітей.
Правила гри мають повчальний, організаційний, формуючий характер, і частіше за все вони різноманітно поєднуються між собою. Повчальні правила допомагають розкривати перед дітьми, що і як потрібно робити, вони співвідносяться з ігровими діями, розкривають спосіб їх дій. Правила організовують пізнавальну діяльність дітей: щось розглянути, подумати, порівняти, знайти спосіб рішення поставленою грою задачі.
Організуючі правила визначають порядок, послідовність ігрових дій і взаємостосунків дітей. В грі формуються ігрові відносини і реальні відносини між дітьми. Відносини в грі визначаються ролевими відносинами.
Правила гри і повинні бути направлений на виховання позитивних ігрових відносин і реальних в їх взаємозвязку.
Дотримання правил в ході гри викликає необхідність прояву зусиль, оволодіння способами спілкування в грі і поза грою і формування не тільки знань, але і різноманітних відчуттів, а також накопичення позитивних емоцій.
   
Список літератури

1. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення - Тернопіль, «Богдан», 1998
2. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Розвиток сенсорних здібностей і памяті - Тернопіль, «Богдан», 1998
3. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Розвиток уваги та навиків навчальної діяльності - Тернопіль, «Богдан», 1998
4. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей - Тернопіль, «Богдан», 1998
5. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Серія «Інтелектуальна ігротека», Львів, «Оксарт», 1996
6. Барташнікова І. А., Барташніков О. О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? (Діагностика готовності дітей до навчання в школі. Тести) - Тернопіль, «Богдан», 1998
7. Брунер Д. Игра, мышление и речь // Перспективы. Вопросы образования. 1987. № 1.
8. Выготский Л.С. «Уява і творчість в дитячому віці» - М.Просвещеніє, 1991г.
9. Гайштут О. Захоплююча математика № 4/№ 3: Множення - ділення - Київ, «Учитель», 1995
10. Гайштут О. Захоплююча математика: Подорож по шахівниці - Київ, «Учитель», 1996
11. Генденштейн Л., Мадишева О. Енциклопедія розвиваючих ігор - Київ-Харків, «Грейлин», «Гімназія», 1999
12. Корчевська О.П. Цікава математика.1-4 класи.-Тернопіль: Астон, 2002 - С.41
13. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка. Київ, МАУП, 2002. - 175 с.
14. Мєщанова Г. Експериментальний курс «Розвиваючі ігри», - Рідна школа, 1996, № 6.
15. Минский Е. М. От игры к знаниям. Розвивающие и познавательные игры младших школьников. - Москва, «Просвещение», 1982
16. Нікітін Б. П. Сходинки творчості або Развиваючі ігри (Переклад з російської) - Київ, Радянська школа, 1991
17. Пидкасистый П.И. «Технологія гри в навчанні» - К.Либідь, 2004 р.
18. Початкова школа. 697 «Роль гри у навчанні і вихованні молодших школярів» С. 40-45.
19. Початкова школа. 997 «Дидактичні ігри» С. 49-50.
20. Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах - Київ, «Магістр», 1997 - С.82
21. Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры, Москва «Просвещение» 1987г.
22. Фіцула М.М. Педагогіка.- Київ.- 2000. - С.55
23. Шост Н.Б. Уроки математики. 2 клас.-Тернопіль: Навч. книга-Богдан, 2004
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.