18 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Роль практичних робіт при вивченні геометричного матеріалу№ роботи: 2093
розділ: Педагогіка
тип: Курсова робота
об'єм: 28
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ
1.1. Загальна характеристика геометричної пропедевтики
1.2. Основні принципи вивчення елементів геометрії в початковій школі
1.3. Програмні вимоги щодо рівня геометричних знань учнів 3 класів
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАСВОЄННЯ ГЕОМЕТРИЧНОГО МАТЕРІАЛУ УЧНЯМИ 3 КЛАСІВ
2.1. Буквене позначення геометричних фігур.Табличне додавання з переходом через десяток
2.2. План конспект уроку з математики в 3 класі «Квадратний сантиметр»
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ
Учні 3 класів знайомляться з геометричними фігурами, їх найважливішими властивостями, вчаться виконувати побудови, визначати довжини, площі, що потрібно, насамперед, для того, щоб підготувати дітей до вивчення систематичного курсу геометрії.
Враховуючи задачі, намічені програмою, при вивченні геометричного матеріалу, слід широко використовувати різноманітні наочні допомоги. Це демонстраційні, загальний класні моделі геометричних фігур, виготовлених з кольорового картону або щільного паперу, плакати із зображенням фігур, з діаграмами, креслення на дошці, діафільми. Крім того, потрібен наочні допомоги - такий роздаточний матеріал, як смужки паперу, палички різної довжини, вирізані з паперу фігури і частини фігур.
При вивченні окремих тіл, корисно з дітьми виготовити наочні саморобні допомоги.
Розкриваючи геометричний матеріал учням 3 класів, треба враховувати, що перші уявлення про форму, розміри і взаємне положення предметів в просторі, діти накопичують ще в дошкільних період. В процесі ігор і практичної діяльності вони маніпулюють предметами, розглядають, обмацують їх, малюють, ліплять, конструюють і поступово вичленяють серед інших властивостей їх форму.
При навчанні в школі необхідно спиратися на наявний досвід дітей, уточнювати і збагатити їх уявлення.
Геометрична пропедевтика поділяється на такі складові: розвиток просторових уявлень молодших школярів, формування уявлень про лінії і відрізок, креслення і вимірювання довжин відрізків, ознайомлення з многокутниками і кругом, вимірювання периметра і площ многокутників, спостереження геометричних тіл і введення їх назв.
Розвитку просторових уявлень учнів сприяють вправи на: орієнтування в напрямах руху і в розміщенні предметів відносно самого себе; орієнтування в розміщенні частин предмета, який розташований перед субєктом; порядкове розміщення предметів; визначення положення, в якому знаходиться один предмет відносно другого; визначення горизонтального, вертикального і похилого положення.
Одним з основних понять геометричної пропедевтики є поняття «відрізок», яке вводиться через інше «частина прямої». Учні 3 класів стикаються з вимірюванням і кресленням відрізків, порівнянням їх довжин.
Молодші школярі зустрічаються з такою геометричною фігурою, як кут. Вони знайомляться з прямим кутом, вчаться порівнювати кути за величиною. Для цього використовують прямий кут косинця, або малку.
Щоб сприяти правильному формуванню у дітей уявлень про кут доцільно розглядати не лише кути многокутників, а й предметів та речей з навколишнього оточення.
Ознайомлюючись з многокутниками, школярі повинні не лише розглядати готові моделі, а й вчитися самостійно відтворювати геометричні образи в уяві та на папері. Тому особливої ваги слід надати вправам на: виділення знайомих фігур серед інших, порівняння та конструювання фігур, зображення їх на папері та класній дошці. У звязку з цим в учнів повинні сформуватися елементарні графічні уміння і навички роботи з креслярськими інструментами.
Мета вивчення елементів геометрії буде досягнута, якщо на кінець навчання в початковій школі учні будуть: орієнтуватися в основних напрямах положення і руху на площині і в просторі; знати найпростіші геометричні форми, пізнавати і знаходити їх у навколишньому середовищі; знати назви основних елементів фігур і деяких тіл, уміти їх показати і полічити; знати, якими поверхнями обмежена просторова форма простіших многогранників; вміти вимірювати довжину відрізків і креслити відрізки заданої довжини, знаходити довжину ламаної і периметр многокутника, будувати многокутники, обчислювати площу прямокутника і квадрата, користуватися буквенними позначеннями.
   
Список літератури

1. Алексюк А.М. Загальні методи навчання в школі. - 2-е вид., пероробл. і допов. - К.: Рад. шк., 1981. - 206 с.
2. Бантова М.О. Бельтюкова Г.В. Полевщикова О.М. Методика викладання математики в початкових класах, - Київ: Вища школа 1982 - 171 С.
3. Башмаков М.И. Теория и практика продуктивного обучения. - М.: Нар. образование, 2000. - 248 с.
4. Бевз Г.П. Методика викладання математики: Навч. посіб. - К.: Вища шк., 1989. - 367 с.
5. Богданович М. В. Методика викладання математики в початкових класах. - К.: А.С.К., 1999. - 352 с.
6. Богданович М.В. Урок в початковій школі. Посібник для вчителя. - Київ: Радянська школа, 1990 - 192 с.
7. Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики в початкових класах: Навч. посібник. - 2-е вид., перероб. і доп. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 368 с.
8. Василь Гречук. Математика. Зошит з геометрії. 3 клас. - К.: Богдан, 2009. - 40с.
9. Великохатська Л.Ф. Кочіна Л.П. Наочність на уроках математики в 1-3 класах, - Київ: Радянська школа, 1979 - 41 с.
10. Водопьянова Н. В. Робота с геометрическим материалом. // Начальная школа, 1995, №6.- с. 66 - 69.
11. Волчаста М. Вивчення геометричних фігур на уроках математики. // Початкова школа, 1998, №6. - с. 19 - 22.
12. Волчаста М. Вивчення геометричних фігур. // Початкова школа, 1998, №7. - с. 21 - 23.
13. Глейзер Г.Д. Развитие пространственных представлений школьников при обучении геометрии. - М.: Педагогика, 1998. - 104 с.
14. Голубева Н. О., Щеглова Т. М. Формирование геометрических представлений у первокласников. // Начальная школа, 1996, № 3.-с. 44.
15. Груденов Я.И. Психолого-педагогичеокие основы методики обучения математике. - М.: Педагогика, 1997. - 158 с.
16. Довга Т.Я., Завіна В.І. Шляхи раціоналізації навчальної праці молодших школярів // Початкова шк. - 1990. - №3. - с. 58-60.
17. Друзі Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів. - Київ: Радянська школа, 1988 - 37 с.
18. Друзь Б.Г. Творчі вправи з математики для початкових класів: Посібник для вчителів. - К.: Рад. шк., 1988.
19. Дятлова С.І. Наочні посібники для уроків математики. Початкова школа, - 1997 - №5
20. Епишев О.Б., Крупич В.И. Учат школьников учиться математике: Формирование приемов учебной деятельности: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 1990. - 126 с.
21. Завдання навчання математики в І-III класах // Бантова М.О., Бельтюкова Г.В., Полевщикова О.М. Методика викладання математики в початкових класах / За загальною редакцією М.О. Бантової. - Київ: Головне видавництво видавничого обєднання «Вища школа» 1977. - С. 7-8.
22. Зильберберг Н.И. Урок математики: подготовка и проведение: Кн. Для учителя. - М.: Просвещение: АО «Учеб.лит.», 1995. - 178 с.
23. Кухар В. М., Титова Г. С. Наступність у формуванні геометричних уявлень. //Початкова школа,1982,№6.-с.40-42.
24. Програми середньої загальноосвітньої школи 3 класи. - К. : Освіта, 2001. - 285 с.
25. Пышкало А. М. Изучение елементов геометрии в 1 классе. // Начальная школа, 1969, №5. - с.37 - 38.
26. Пышкало А. М. Особенности изучения геометрического материала. // Начальная школа, 1971, №4. - с.42 - 45.
27. Уманець А. В., Дудка О. М. Викладання пропедевтичного курсу геометрії у початкових класах. // Початкова школа, 1991, № 11. - с. 43 - 45.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.