17 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на прикладі житлово-будівельного кооперативу№ роботи: 2090
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 35
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Характеристика КП ЖБК «Суднобудівник-18»
2. Характеристика капіталу КП ЖБК «Суднобудівник-18»
3. Аналіз доходів КП ЖБК «Суднобудівник-18»
4. Аналіз витрат КП ЖБК «Суднобудівник-18»
5. Аналіз прибутку КП ЖБК «Суднобудівник-18»
6. Оподаткування та стан розрахунків з бюджетом КП ЖБК «Суднобудівник-18»
7. Формування і використання обігових коштів КП ЖБК «Суднобудівник18»
8. Безготівкові і готівкові грошові операції КП ЖБК «Суднобудівник 18»
9. Використання банківських кредитів
10. Інвестиційна діяльність КП ЖБК «Суднобудівник-18»
11. Аналіз фінансової діяльності КП ЖБК «Суднобудівник-18»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
2. Закон України «Про кооперацію» від 10.07.2003 № 1087-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 5, ст.35
3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 № 1560-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, N 47, ст.646
4. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності. – К.: Вища школа, 1992 – 191 с..
5. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств : Навч. посібник / М.Я. Коробов. – Київ : Знання, 2000. – 378 с.
6. Русак Н.А., Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ. пособие. – Минск: Вышейшая школа, 1997. – 309 с.
7. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В.Савицкая. - М. : ИНФРА-М, 2002. - 336 с.
8. Сайфулін Р.С. Методика фінансового аналізу. - М.: ИНФРА-М, 1997. - 196с.
9. Шеремет, А. Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин. - М. : ИНФРА-М, 1996. - 172 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.