24 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Фактори та принципи економічного районування України№ роботи: 209
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 52 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. ....3
Розділ 1. Теорія економічного районування................... .............................. .......5
1.1. Суспільний поділ праці – основа економічного районування................... .5
1.2. Районоутворюючі чинники та види районування................... ....................6
1.3. Поняття та зміст економічного району........................ .............................. ...7
Розділ 2. Економічне районування України....................... .............................. ..12
2.1. Принципи економічного районування території України....................... ...12
2.2. Регіональні проблеми соціально-економічного розвитку України..........14
2.3. Системи економічного районування України....................... ......................19
Розд іл 3. Сучасне економічне районування України....................... ..................24
3.1. Класифікація і характеристика сучасних економічних районів України....................... .............................. .............................. .............................. ..24
3.2. Проект нової сітки економічного районування України...............33
3.3. Перспектива розвитку економічних районів України....................... .........45
Висновки......... .............................. .............................. .............................. .............48
Список використаних джерел........................ .............................. ........................51
   
Список літератури

1. Дорогунцов С. І., Пітюренко Ю. І., Олійник Я. Б., Заяць Т. А. Розміщення продуктивних сил України. - К.: КНЕУ, 2000. — 363 с.
2. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 107с.
3. Заговора Л. М., Авраменко О. В. Розміщення продуктивних сил України. — Х. : Видавництво ХДЕУ, 2002. — 211с.
4. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.
5. Качан Є. П., Пушкар М. С. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. — 552с.
6. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Знання, 2004. — 350с.
7. Ковалевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф., Єгоров О. П. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Знання, 2001. — 352 с.
8. Купалова Г. І., Клиновський А. Б. Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти. — Т.: Підручники і посібники, 2005. — 228с.
9. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України: Конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Технологічний ун-т Поділля. — 2.вид., випр. — Хмельницький : ТУП, 2003. — 94с.
10. Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року. — К.: РВПС України НАН України, 2004. — 370с.
11. Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.: В 2 т. Т. 2. - К., 2000. — 286 с.
12. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка України. — Т.: Економічна думка, 2005. — 310с.
13. Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посіб. для студ. денної та заочної форми навчання, спец. "Фінанси", "Менеджмент організацій" / Луганський держ. педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. Кафедра фінансів / Л.С. Бацманова (уклад.). — Луганськ : Альма-Матер, 2002. — 121с.
14. Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Данилович Т. Б., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Центр Європи, 2002. — 252с.
15. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. — К. : Вікар, 2002. — 374с.
16. Стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (наук.кер.розробки), Б.М. Данилишин (наук.кер.розробки). — К. : РВПС України НАН України, 2003. — 284с.
17. Хвесик М. А., Горбач Л. М., Пастушенко П. П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка. — К.: Кондор, 2005. — 344с.
18. Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 245с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.