13 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з генерально-цільового та стратегічного планування№ роботи: 2089
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 28
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

1. Розроблення та презентація бізнес-плану
Бізнес-план
мін і-пекарні з виробництва хлібобулочної продукції
ПЛАН
Резюме
1. Суть проекту
2. Опис ринку
3. Аналіз конкурентів
4. Маркетингова стратегія
5. Виробничий план
6. Організація та управління
7. Фінансовий план
8. Інвестиційний план
9. Оцінка ризиків
Додатки

2. Звіт з генерально-цільового та стратегічного планування

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Виханский О.С. Стратегическое управление. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Зкономист, 2004. - 296 с.
2. Гапоненко А.Л., Панкрухин А.П. Стратегическое управление: Учебник. - М.: Омега-М, 2004. - 472 с.
3. Герасимчук В.Г. Розвиток підприємства: діагностика, ефективність. -К.: Вища шк. 2005. - 231 с.
4. Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. - К.: КНУ, 2000. - 360 с.
5. Голубков Е.П. Маркетинговьіе исследования: теория, методология и практика. - М.: Финпресс, 1998. - 416 с.
6. Горемыкин В.А., Богомолов О.А. Зкономическая стратегия предприятия: Учебник. - М.: Информ.-издат. дом "Филинь"; Рилант, 2001. -506 с.
7. Денисов А.Ю., Жданов С.А. Економическое управление предприятием и корпорацией. - М.: Дело и Сервис, 2002. - 416 с.
8. Добренькова Е.В., Долгоруков A.M. Стратегическое управление бизнесом. Моногр. - М.: Междунар. ун-т бизнеса и управления, 2001. -407 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.