21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Побудувати точку беззбитковості (графічним методом)№ роботи: 2088
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 10
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Задача 1.
Для виконання цієї задачі слід звернутися до вихідних даних, наведених у табл. 1.
На основі цих даних треба визначити:
1. поріг рентабельності;
2. запас фінансової міцності;
3. силу впливу операційного важеля;
4. побудувати точку беззбитковості (графічним методом)

Таблиця 1 - Вихідні дані
Показник Позначення Значення показника
1.Виручка від реалізації, тис. грн. ВР 4300
2. Обсяг продажу, тис. шт. Vр 200
3.Вартість матеріалів, тис. грн. М 700
4. Фонд оплати праці виробничого персоналу, тис. грн. ФОП 900
5.Орендні платежі, тис. грн. Ор 300
6.Сума відсотків за кредит, тис. грн. К% 100
7.Амортизаційні відрахування, тис. грн. АВ 500

Задача №2.
За даними табл. 4 визначити варіант більш економічного замовлення одержання скидок при замовленні запасів, розрахувати річні сумарні витрати при різних обсягах замовлень (у тому числі з врахуванням витрат організаційних, на зберігання, придбання).
Таблиця 4 - Дані до задачі №2
Показник / варіант 1
1. Вартість (ціна) 1 деталі, грн. 30
2. Потреба в деталях, шт. 3900
3. Середня норма прибутку на капітал, %. 20
4. Витрати на зберігання 1 деталі, грн. 1
5. Витрати на організацію 1 замовлення, грн. 180

Задача №3.
Визначити доцільність упровадження інвестиційного проекту, коли доходи від нього будуть надходити відповідно через 3, 4, 5 років у сумі N, М, К. Початкові інвестиції - ІС, дисконтна ставка r %.
Таблиця 6 - Вихідні дані до задачі №3
Показник/ варіант 1
ІС 50
N 10
М 30
К 30
r 15

Задача №4.
Банк надає позичку в розмірі К тис.грн. на N місяців під r % річних на умовах річного нарахування відсотків відповідно до схеми складних процентів і за змішаною схемою. Який з варіантів більш прийнятний для позичальника?
Дані для розрахунків наведено у табл. 7:

Таблиця 7 - Вихідні дані до задачі №4
Показники / варіант Умовні позначення 1
Величина наданої позички, тис.грн. к 500
Величина річних, % г 15
Кількість місяців N 30

Задача №5.
Будівельна організація одержала контракт на зведення споруди. Відповідно до контракту замовник через t років після закінчення будівництва проводить розрахунок протягом n років рівними річними платежами у сумі Аt по кожному платежу. Відсоткова ставка встановлена на рівні r річних, відсотки нараховуються у кінці року. Визначити виграш замовника, одержаний у результаті відстрочки платежу на t років. Дані для розрахунку наведені у табл.8.
Таблиця 8 - Вихідні дані
Показники / варіант 1
t, років 1
n, років 2
Аt, млн. грн. 1
г,% 10
   
Список літератури

1. Акулов, В.Б. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / В.Б. Акулов. - М.: Флинта, МПСУ, 2010. - 264 c.
2. Архипов, А.П. Финансовый менеджмент в страховании: учебник / А.П. Архипов. - М.: ФиС, ИНФРА-М, 2010. - 320 c.
3. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебник / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 240 c.
4. Басовский, Л.Е. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2011. - 88 c.
5. Бахрамов, Ю.М. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. Стандарт третьего поколения / Ю.М. Бахрамов, В.В. Глухов. - СПб.: Питер, 2011. - 496 c.
6. Боголюбов, В.С. Финансовый менеджмент в туризме и гостиничном хозяйстве: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / В.С. Боголюбов, С.А. Быстров. - М.: ИЦ Академия, 2008. - 400 c.
7. Бригхэм, Ю.Ф. Финансовый менеджмент: Экспресс-курс / Ю.Ф. Бригхэм. - СПб.: Питер, 2013. - 592 c.
8. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Математические основы. Краткосрочная финансовая политика: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 304 c.
9. Брусов, П.Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное пособие / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. - М.: КноРус, 2013. - 232 c.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.