20 . 04 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Структура інноваційного процесу№ роботи: 2086
розділ: Інвестиційна діяльність
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Структура інноваційного процесу
2. Методи реалізації інноваційної політики
3. Інкубатори
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Закон України „Про інноваційну діяльність” / Відомості Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws /show/40-15
2. Андрощук Г.О. Інноваційна діяльність в Україні: економічний механізм стимулювання / Г.О. Андрощук // Інтелектуальна власність. – 2000. – №12. – С. 23–28
3. Давідов M.B.Шляхи організаційно фінансового забезпечення інноваційного процесу на підприємствах України/ М.В. Давідов // Актуальні проблеми економіки. - 2008. - № 4(82) С. 130 – 134.
4. Канафоцька Г. Стан і перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nanoinnovation.livejour nal.com/2304.html
5. Корінько Н. Д. Інновації у діяльності субєктів господарювання / Н.Д. Корінько // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 149–154.
6. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.
7. Лапко О. Інноваційна діяльність в системі державного регулювання / Ін-т екон. прогнозув. НАН України; Івано-Франків. держ. техн. ун-т нафти і газу. − К., 1999.− 253с. - С. 38
8. Плаксин В. И. Основы системы инновационной деятельности предприятия: монография / В.И. Плаксин, О.В. Горбачева. — Симферополь: ДиАйПи, 2009. — 333 с. – С. 14
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.