20 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Звіт з практики на прикладі медичного закладу№ роботи: 2085
розділ: Звіти з практики
тип: Курсова робота
об'єм: 39
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Організаційно-економічна характеристика Аптеки Обухівської центральної районної лікарні
2. Характеристика району функціонування та навколишнього і внутрішнього середовища Аптеки ОЦРЛ
3. Основні принципи ліцензування та акредитації Аптеки ОЦРЛ
4. Аналіз стилю керівництва та використання робочого часу керівника Аптеки ОЦРЛ
5. Основні принципи формування управлінських рішень в Аптеці ОЦРЛ
6. Аналіз кадрової політики Аптеки ОЦРЛ
7. Аналіз методів роботи з персоналом
Висновки
Список використаних джерел
Додатки


Висновки


Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Аптека Обухівської центральної районної лікарні є закладом охорони здоровя з функціями забезпечення населення, лікувально-профілактичних установ, інших підприємств і організацій лікарськими засобами та виробами медичного призначення, що належить до комунальної власності територіальної громади Обухівського району в особі Обухівської районної ради.
2. Демографічна ситуація є стабільною: при однаковій народжуваності 13,9, незначно зріс показник загальної смертності ( з 10,1 до 10,6), але показник природного приросту є позитивний і становить +3,3, або +405 дітей. Значно знизився показник малюкової смертності з 6,6 до 2,9 на 1000 народжених живими. Знизився відсоток померлих у працездатному віці з 17% до 16,5%.
Загальна смертність (на 1000 населення) в районі протягом останніх 10-ти років є значно нижчою, ніж середньообласні показники.
3. Акредитація медичних установ — визначення їхньої відповідності встановленим професійним стандартам. Акредитацію, згідно Закону, повинні проводити акредитаційні комісії, до складу яких входять представники органів керування охороною здоровя, професійних медичних асоціацій, страхових медичних організацій (компаній). Філія № 2 має вищу акредитацію.
4. Результати оцінювання професійних якостей керівників показали, що в загальному керівники мають однаковий рівень професіоналізму, але все ж таки керівник має перевагу над своїми підлеглими.
5. За даними досліджень проведеними в Аптеці ОЦРЛ робочий час керівника має наступну структуру:
- Обговорення проблем і прийняття рішень при безпосередньому контакті зі співробітниками (40% часу).
- Прийняття рішень у результаті обговорення по телефону і на нарадах (20% часу).
- Рішення питань із представниками зовнішніх організацій (20% часу).
- Самостійне прийняття рішень і обмірковування ситуацій у процесі роботи з документацією, іншими джерелами інформації (20% часу).
6. Рішення – це вибір альтернативи, речове відбиття власне управління (менеджменту). Певною мірою його підсумок. Воно є результатом обдумування, дій та намірів, висновків, міркувань, тощо, спрямованих на реалізацію цілей управління. Успішне прийняття рішень базується на таких умовах, як права, повноваження, обовязковість, компетентність та відповідальність.
7. Облікова чисельність персоналу становила на кінець року 122 особи, порівняно з попереднім роком чисельність збільшилась на 5 осіб.
За статевою структурою має місце переважання питомої ваги жінок.
Слід відмітити, що кваліфікаційний рівень співробітників Аптеки ОЦРЛ досить високий, - половина працівників мають вищу освіту, і їх частка зростає щороку. Відповідно, кількість працівників без вищої освіти зменшується.
8. Управління в Аптеці ОЦРЛ здійснюється всією системою методів управління. Організаційні методи створюють передумови використання економічних методів. Соціально-психологічні методи доповнюють організаційні та економічні і утворюють у сукупності необхідний арсенал засобів управління господарською організацією.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.