22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розміщення продуктивних сил Північно-Східного економічного району№ роботи: 208
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 52 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .........3
1. Загальна характеристика району та його місце в господарському комплексі..................... .............................. .............................. .............................. ......5
2. Аналіз та оцінка природно-ресурсного і соціально-економічного потенціалу.................... .............................. .............................. .............................. .....7
3. Темпи, пропорції і структура господарського комплексу..................... ............19
4. Аналіз розвитку і розміщення виробничих галузей в господарському комплексі..................... .............................. .............................. .............................. ....30
5. Аналіз розвитку і розміщення соціальної сфери......................... .......................39
6. Екологічна ситуація, що склалася в регіоні....................... .............................. ...42
Висновки............... .............................. .............................. .............................. ...........46
Список використаної літератури.................... .............................. ...........................51
   
Список літератури

1. Заблоцький Б. Ф. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — Л.: Видавництво Львівської комерційної академії, 2004. — 107с.
2. Заговора Л. М., Авраменко О. В. Розміщення продуктивних сил України: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : Видавництво ХДЕУ, 2002. — 211с.
3. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил (теорія, методи, практика). — К.: Видавництво Європейського університету, 2004. — 216с.
4. Іщук С. І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посібник для студ. екон. та геогр. спец. вищих навч. закл. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К. : Видавець Паливода А.В., 2002. — 260с.
5. Качан Є. П., Пушкар М. С. Розміщення продуктивних сил України. — К.: Видавничий Дім "Юридична книга", 2004. — 552с.
6. Качан Є. П., Пушкар М. С., Ковтонюк М. О., Петрига М. О., Корж О. В. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Євген Петрович Качан (ред.). — 2 вид., доп. і перероб. — К. : ВД "Юридична книга", 2002. — 551с.
7. Ковалевський В. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Знання, 2004. — 350с.
8. Ковалевський В. В., Михайлюк О. Л., Семенов В. Ф., Єгоров О. П.
9. Розміщення продуктивних сил України: Підручник для студентів. - 3. вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2001. — 352 с.
10. Нижник В. М. Розміщення продуктивних сил України: Конспект лекцій для студ. екон. спец. вищ. навч. закл. / Технологічний ун-т Поділля. — 2.вид., випр. — Хмельницький : ТУП, 2003. — 94с.
11. Прогноз розвитку і розміщення продуктивних сил України до 2015 року. — К.: РВПС України НАН України, 2004. — 370с.
12. Розміщення продуктивних сил України. — Луганськ : Альма-Матер, 2002. — 121с.
13. Стадницький Ю. І., Загородній А. Г., Данилович Т. Б., Товкан О. Е. Розміщення продуктивних сил: (теорія, методи, практика) / Національний ун-т "Львівська політехніка". — Л. : Центр Європи, 2002. — 252с.
14. Стеченко Д. М. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика: Навчальний посібник. — 2-ге вид., виправ. і доп. — К. : Вікар, 2002. — 374с.
15. Стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України / С.І. Дорогунцов (наук.кер.розробки), Б.М. Данилишин (наук.кер.розробки). — К. : РВПС України НАН України, 2003. — 284с.
16. Чернюк Л. Г., Клиновий Д. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. — К.: Університет "Україна", 2004. — 245с.
17. Статистичний щорічник України за 2004 рік. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2005. — 618с.
18. Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І.
Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник. – К., 2000.
19. Трегобчук В. Ресурсне — екологічна складова національної безпеки // Економіка України. — 2002. — № 2. — С. 4—15.
20. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 2001. — Т. 1. — 163 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.