22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Облік операцій з розподілу прибутку банку№ роботи: 2079
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 15
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

73. Облік операцій з розподілу прибутку банку
173. Визначити економічну сутність концепції теперішньої вартості грошей щодо розрахунку мінімальних лізингових платежів

Завдання 73
Банк «Мрія забудовника» 23.10.2012 залучив у свій портфель депозит «Легозадбанку» в сумі 33500 грн на 7 днів під ставку 22,8% річних. Проценти нараховуються і сплачуються наприкінці строку угоди методом 30/360.
Необхідно відобразити всі необхідні дати, проведення і суми щодо залучення міжбанківського депозиту, нарахування відсотків і сплати депозиту і процентів.

Завдання 173
За умовою задачі з обліку господарських операцій, які відбулися в комерційному банку в листопаді-грудні, необхідно скласти відповідні бухгалтерські проведення.
Банк „Гарант” розпочав свою діяльність 1 листопада поточного року. Банком зареєстровано статутний фонд в розмірі 10 млн. грн.. Із загального обсягу статутного фонду внесено 8,5 млн. грн. в безготівковій формі, решта заборгованості одержана готівкою. Банком придбано і введено в експлуатацію основні засоби на суму 3000 грн..1 листопада банк підписав угоду з „Новим банком” на проведення семінару-навчання з працівниками банку „Гарант”щодо впровадження в систему обліку комерційних банків МСБО. Семінар буде проведено у період з 1 по 15 грудня. За навчання працівників під час семінару банк „Гарант”сплатив 15 листопада 2000 грн.. 9 листопада видано аванс головному бухгалтеру в розмірі 15000 грн.. на оплату витрат на відрядження. Мета відрядження – підвищення кваліфікації. Термін відрядження – 20 днів.
Банком виконано 1 грудня передплату (суму вказати самостійно) за проведення аудиту міжнародною аудиторською фірмою „Інтераудит” в період з 15.12 по 31.12. Банк орендує приміщення, щомісячна орендна плата 3000 грн. сплачується 1 числа поточного місяця ( за поточний місяць). Банк сплачує рахунки за комунальні послуги 1 числа наступного місяця, а отримує їх в останній робочий день поточного місяця в сумі 1500 грн.. 28 грудня банк оплатив 11000 грн. за проведення реклами з надання послуг юридичним і фізичним особам. Визначити фінансовий результат діяльності банку за звітний період, враховуючи обороти по рахунках 7 класу на кінець звітного періоду 782100 грн., по рахунках 6 класу – 1520000 грн..

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
   
Список літератури

1. Бойцова М.И. Энциклопедия хозяйственных операций / Бойцова М.И. Витковская О.Н, Войтенко Т.В. и др. –Х.:Фактор, 2009. – 1216 с.
2. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 536 с.
3. Корінька М.Д. Бухгалтерський облік / Корінька М.Д. – К: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009.- 459 с.
4. Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: навч. посіб. для студ. ВНЗ, які навчаються за освіт.-проф. прогр. бакалавра зі спец. "Облік і аудит" / В. С. Лень, В. В. Гливенко. — 4-те вид. — Т.: Навч. кн. - Богдан, 2012. — 747 с
5. Медвідь Л.Г., Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч.-наоч. посіб. / Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. — Л., 2010. — 199 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.