21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Правові основи діяльності бюджетних організацій№ роботи: 2077
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 32
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

3. Правові основи діяльності бюджетних організацій
13. Класифікація розпорядників бюджетних коштів. Оплата витрат розпорядників коштів через органи Державного казначейства України. Порядок отримання готівки на отримання зарплати та інші господарські потреби
23. Порядок призначення стипендій учням, студентам, аспірантам та докторантам та їх розміри. Облік розрахунків із стипендіатами
33. Облік операцій по виготовленню продукції підсобних сільських господарств та виробничих навчальних майстерень
Задача 1
Задача 2
Список використаних джерел
Додатки
   
Список літератури

1. Бюджетний кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 22.06.2000 р. № 1829-III V з змінами та доповненнями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетними установами» 28 лютого 2002 року № 228. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
4. Наказ Мінфіну «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобовязань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України» від 02.03.2012 № 1691. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
5. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 26.06.2013 року № 614. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
6. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затверджена наказом Головного управління Державного Казначейства України від 25.11.2008 р. № 495. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua
7. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах, П.Й. Атамас –К.: Знання, 2005. – 410с.
8. Азаренкова Г.М., Самородова Н.М. Бухгалтерський облік: Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни.- К.:Знання, 2004. – 415 с.
9. Байкеков О.О. Кошторисам доходів і видатків – повсякденну увагу/ О.О. Байбеков, Фінансовий контроль. – 2008. – №1. – с.58-63.
10. Бутинець Ф. Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах / Ф.Ф. Бутинець, Т.П. Остапчук, Н.А. Остапюк, С.В. Сисюк; Житомир. держ. технол. ун-т. — 2-ге вид., доповн. і переробл. — Житомир: Рута, 2009. — 472 с.
11. Гуцалюк Л.О. Про аналіз кошторису бюджетної установи / Л.О. Гуцалюк , Фінансовий контроль. – 2009. – №6. – с.51-53.
12. Джога Р. Облік у бюджетних установах: основи побудови, нормативна база, реформування / Р. Джога // Бухгалтерський облік і аудит. - 2005. - № 8-9. – С. 36.
13. Краївська І.А. Бухгалтерський облік в бюджетних установах / І.А. Краївська. – Харків, ХНАМГ, 2009. - 244 с.
14. Леня В.С. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696с
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.