21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Податок на прибуток у сфері ЗЕД: узгодження бухгалтерського та податкового обліку№ роботи: 2076
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

22. Податок на прибуток у сфері ЗЕД: узгодження бухгалтерського та податкового обліку
Завдання №3
Резидент на умовах звичайного імпортного контракту купляє активи. Для розрахунку з іноземним постачальником підприємство купляє іноземну валюту. Відома наступна інформація щодо цих господарських операцій:
№ з/п Початкові відомості Значення (по варіантах)
9
1. Вид активів Легковий автомобіль
2. Ставка мита 0,1EUR за 1 куб. см. об’єму двигуна
3. Ставка акцизного збору 0,3EUR за 1 куб. см. об’єму двигуна
4. Фізичні характеристики імпортного активу Об’єм двигуна – 20000 куб. см.
5. Валюта контракту EUR
6. Контрактна вартість, у. о. 18000
7. Дата надходження активів та відповідний курс НБУ, грн. за у. о. 24.09
6,22
8. Дата оплати з боку резидента та відповідний курс НБУ, грн. за у. о. 03.10
6,18
9. Інші витрати, що виникають за імпортною операцією • Реєстраційний збір – 600грн.;
• внесок до Пенсійного фонду – 3% митної вартості
10. Валютний курс на 30.10 6,28
11. Комісійна винагорода банку, % 2,5
12. Комерційний курс УМВБ, грн. за 1 у. о. 6,19
13. Офіційний курс на дату зарахування валюти на поточний рахунок, грн. 6,20

За наведеними даними необхідно:
1. Обґрунтувати бухгалтерський та податковий облік наведених господарських операцій в повному обсязі.
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 13-14, № 15-16, № 17, ст.112
2. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-XII Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 29, ст. 377
3. Бутинець Ф.Ф. та ін. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з передм. ] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2009. -912 с.
4. Кавторєва Я. Все про облік та організацію ЗЕД / [Я.Кавторєва, О.Піроженко, М.Бойцова]. − Харків: Фактор, 2006. − 328.
5. Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України: Теорія, практика, рекомендації / Л.О.Кадуріна, М.С.Стрєльнікова. – Запоріжжя: Центр учбової літератури, 2007. – 606с.
6. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч.посібник / [Козак Ю.Г., Логвінова Н.С., Сіваченко І.Ю., Якубовський С.О.]; за ред. Ю.Г.Козака, Н.С.Логвінова, І.Ю.Сіваченко. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 792 с.
7. Орловська Г.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності Опорний конспект лекцій з напряму підготовки 7.030.5090 - Мелітополь: ДАТУ, 2012. - 179 с.
8. Циган Р.М. Особливості обліку експортних операцій вітчизняних підприємств / Р.М.Циган // Збірник наукових праць Національного університету податкової служби України. − 2009. − №1. − С.282-288
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.