21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Управлінський облік та його становлення та місце в системі управління підприємством№ роботи: 2075
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Курсова робота
об'єм: 55
винагорода автору: 200 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ
1.1. Передумови виникнення та етапи становлення управлінського обліку
1.2. Роль та місце управлінського обліку в системі управління сучасним підприємством
1.3. Основні підходи щодо визначення поняття управлінського обліку
РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВ
2.1. Організація системи управлінського обліку
2.2. Елементи системи управлінського обліку
РОЗДІЛ 3. ПРОБЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКТОГО ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
ВИСНОВКИ
СПИСО К ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА


ВСТУП

Розвиток управлінського обліку здійснюється за історичними епохами, які є загальновизнаними у світовій науці, у рамках яких у системно-хронологічному порядку виявляються передумови створення та аналізуються умови виникнення управлінського обліку. На сьогоднішній день, проблема формування управлінського обліку на підприємстві є досить актуальною, для ефективного управління і швидкого реагування на зміни зовнішнього середовища необхідно використовувати методи управлінського обліку.
Сутність управлінського обліку, а також етапи становлення, висвітлено в працях Р. Гарісона, С.Ф. Голова, К. Друрі, Р. Ентоні, Дж. Ріса, Д. Міллера, Ф. Каста, І.І. Каракоза, К.Н. Нарібаєва, Б. Нідлза, М.С. Пушкаря, С.С. Сатубалдіна, Я.В. Соколова, У. Чермена, М.Г. Чумаченка, А. Яругової. На сьогоднішній день незважаючи на значну кількість наукових робіт із тематики управлінського обліку, ще недостатньо досліджено еволюцію управлінського обліку, його сутність та значення тому це питання залишається актуальним і потребує подальшого вивчення.
Обєктом дослідження роботи виступає система управлінського обліку, предметом – коло питань, що стосуються управлінського обліку та його становлення та місця в системі управління підприємством.
Мета роботи – дослідження управлінського обліку та його становлення та місця в системі управління підприємством.
Завдання роботи:
визначити передумови виникнення та етапи становлення управлінського обліку;
зясувати роль та місце управлінського обліку в системі управління сучасним підприємством;
вивчити основні підходи щодо визначення поняття управлінського обліку;
розглянути організацію системи управлінського облікку;
дослідити елементи системи управлінського обліку;
запропонувати шляхи вдосконалення системи управлінського обліку;
узагальнити матеріал та зробити висновки.
В процесі написання роботи були використані такі методи як: історичний; порівняння та аналізу, системний підхід, узагальнення тощо.
Інформаційною базою при написанні роботи слугували законодавчі акти, звітність досліджуваного підприємства. Крім того, в роботі було використано, інформацію періодичних та електронних видань з проблем управлінського обліку.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.