19 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Нормативно-законодавча база ведення обліку№ роботи: 2073
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Завдання 1
Нормативно-законодавча база ведення обліку

Завдання 2
На 5 березня поточного року підприємство має залишки по субрахунках 312 “Поточні рахунки в іноземній валюті – 1500 доларів США та 632 “Розрахунки з іноземними постачальниками” 800 доларів США за курсом НБУ 8,34 грн за 1 $. На 31 березня курс змінився і склав 8,4 грн за 1$. Скласти кореспонденцію рахунків з обліку курсових різниць та визначити залишки коштів на субрахунках 312 та 632 за поточним курсом НБУ на дату складання квартальної звітності.
Завдання 3
Підприємство відвантажило 2300 шт. продукції по виробничій собівартості 28 грн за шт. Ціна реалізації за 1шт. склала 42 грн. Крім того, підприємство реалізувало сировину у кількості 50 кг, вартість придбання якої становила 5 грн. за 1 кг (% ТЗВ = 2%), по ціні — 9 грн за 1 кг. Адміністративні витрати підприємства за звітний період склали 600 грн, витрати на збут — 290 грн. Інші витрати операційної діяльності 150 грн. Визначити результат операційної діяльності за звітний період та скласти необхідні бухгалтерські записи.

Завдання 4
Скласти бухгалтерські проводки, розрахувати та списати на собівартість продукції втрати від браку.
Виявлено у виробництві остаточно забраковані вироби “А” на суму 1253 грн. та виправний брак по продукції “Б” на суму 569 грн., утримано з зарплати робітників, що допустили брак по продукції “А” 837 грн., а по продукції “Б” — 350 грн., вартість лому від остаточно забракованої продукції по ціні можливого використання склала 264 грн. Нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку 100 грн. та використані матеріали на виправлення браку на суму 130 грн. (%ТЗВ =1,5). Підприємство сплачує до фонду страхування від нещасних випадків 2,55% від фонду оплати праці.

Завдання 5
Здійснюється модернізація ЕОМ. Вартість використаних запчастин склала 300 грн. (ТЗВ=3,2%), вартість послуг компютерної фірми – 360 грн., в т.ч. ПДВ. Нарахована заробітна плата за модернізацію – 200 грн. Скласти бухгалтерські проводки, заповнити акт на введення в експлуатацію реконструйованих основних засобів, наряд на відрядну роботу, вимогу та акт приймання-передачі виконаних робіт(наданих послуг).
Список літератури
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.