25 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація та облік переоцінки товарних запасів№ роботи: 2072
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм:
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

22. Організація та облік переоцінки товарних запасів
49. Класифікація витрат будівельного виробництва
76. Критерії визнання сільськогосподарської продукції
Задача 23
Витрати на вирощування зерна озимої пшениці КСП «Промінь» на насіння склали 71430 грн. Від урожаю було отримано 110 ц елітного зерна пшениці на насіння, реалізаційна ціна якого становить 105 грн/ц, 174 ц зерна першого сорту за реалізаційною вартістю 85 грн/ц, та 260 ц зерна другого сорту за ціною 71 грн/ц. Крім цього, отримано 820 ц соломи, нормативно-розрахункові витрати на заготівлю якої склали 6360 грн.
Обчислити собівартість зерна на насіння по кожному з сортів, відобразити порядок списання витрат на рахунках бухгалтерського обліку.

Задача 48
Будівельне підприємство „Каскад” підписало договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт із замовником. Договірна вартість робіт становила 24000 грн (у т. ч. ПДВ). Роботи виконано протягом червня 20__ року. Облік витрат підприємство веде із застосуванням рахунків 9 класу. За місяць витрати підприємства становили:
З поточного рахунка була проведена оплата за будівельні матеріали – 6000 грн у т. ч. ПДВ. Для виконання будівельно-монтажних робіт за вищезгаданим договором було передано на об"єкт будівельних матеріалів на суму 3000 грн. Для будівельних машин, що працюють на об"єкті, було відпущено пального на суму 840 грн.
Нарахована заробітна плата, фонд оплати праці – 9300 грн, у т. ч.:
– робітникам, зайнятим на виконанні будівельно-монтажних робіт, – 5000 грн;
– інженерно-технічному персоналу будівельних дільниць – 2000 грн;
– адміністрації підприємства – 2300
Проведено відрахування до фондів – ?
Нараховано амортизацію основних засобів, що використовується:
– на будівельних об"єктах – 870 грн;
– адміністрацією – 357 грн.
Відповідно до договору оренди будівельного обладнання нарахована місячна сума оренди в розмірі 1200 грн (у тому числі ПДВ).
Будівельно-монтажні роботи виконано, акт виконаних робіт підписано замовником, грошові кошти в розмірі 24000 грн були зараховані на поточний рахунок.
Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити фінансовий результат.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник/ під ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, TOB "Баланс - Клуб", 2001 832 с.
2. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підруч. Для студ. вищ. навч. закл. / В. Б. Захожай, М. Ф. Базась, М. М. Матюха, В. М. Базась; За ред. В. Б. Захожая, М. Ф. Базася. — К.: МАУП, 2005. — 968 с.:
3. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2006р. № 1315.
4. П(С)БО 30 “Біологічні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005р. № 790.
5. Свідерський Є. І. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2004. — 233 с.
6. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в промисловості та в інших галузях народного господарства. – К.,1992.
7. Сторожук Т.М., Підлісна О.І., Гуменюк О.В. Особливості бухгалтерського обліку в галузях економічної діяльності: Навчальний посібник. - Ірпінь: Академія ДГПС України, 2001.-460 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.