17 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика приміщень з позицій пожежної безпеки№ роботи: 2071
розділ: Охорона праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 23
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Характеристика приміщень з позицій пожежної безпеки
2. Заходи щодо попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню
3. Заходи щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей
4. Проект Інструкції з планування дій на випадок надзвичайних ситуацій
Висновки
Список використаних джерел


Висновки

Пожежн а безпека — це такий стан обєкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення й розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних факторів пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.
„ХайТеч” – компанія, яка займається цифровою зовнішньою рекламою.
Компанія „ХайТеч” розташована в пятиповерховому цегляному будинку на четвертому поверсі будівлі.
Відділ зовнішньої реклами знаходиться на четвертому поверсі. Категорія виробництва Д. Ступінь вогнестійкості будинку 1. Максимальна відстань від найбільш віддаленого місця у відділі до евакуаційного виходу складає 5 м, що відповідає встановленій нормі.
У компанії “ХайТеч” визначено шлях евакуації працівників у випадку виникнення пожежі. Евакуаційний вихід чітко позначений і він знаходиться завжди вільним. Схема евакуації знаходиться на видному місці у приміщенні і з нею ознайомлені всі.
Для зменшення негативних наслідків при виникненні пожежі Розроблено проект Інструкції з планування дій на випадок надзвичайних ситуацій в компанії «ХайТеч».
   
Список літератури

1. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Система стандартов безопасности труда [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://vsegost.com/Catalog/32/ 3254.shtml. – Название с экрана.
2. Протоєрейський О.С., Запорожець О.І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. - К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. - 268 с.
3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького - Х.: Факт, 2005. - 480 с.
4. Русаловський А.В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. - 4-те вид., допов. і перероб. - К.: Університет "Україна", 2009. - 295 с.
5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник / за ред. К.Н.Ткачука. - К.: Знання, 2010. - 167 с.
6. Гогіташвілі Г.Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. - К.: Знання, 2007. - 367 с.
7. Желібо Є.П., Баранова Н.І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.
8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. - Суми: Університетська книга, 2009. - 540 с.
9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. - Харків: Форт, 2010. - 388 с.
10. Березюк О.В., Лемешев М.С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. - Вінниця: ВНТУ, 2009. - 159 с.
11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. - Рівне: НУВГП, 2005. - 313 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.