21 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Організація документообігу в установі№ роботи: 2069
розділ: Діловодство
тип: Курсова робота
об'єм: 81
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В УСТАНОВІ
1.1 Поняття «документообіг», його розвиток і нормативно-методична регламентація
1.2 Основні правила організації документообігу в установі
1.3 Обробка вхідних та вихідних документів
РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
2.1 Опис підприємства за формою власності, статут підприємства
2.2 Визначення загального обсягу документообігу, обґрунтування та характеристика обраної форми діловодства на підприємстві
2.3 Вибір форми реєстрації документів підприємства, розробка формулярів для реєстрації документів
2.4 Обґрунтування структури та складу служби ДЗУ підприємства, визначення основних функції наявних структурних підрозділів служби ДЗУ
2.5 Альбом форм основних документів підприємства
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ


ВИСНОВКИ


Отже, узагальнюючи проведене дослідженя зробимо натупні висновки:
1. Організація документообігу - це правила, у відповідності з якими відбувається рух документів в установі. Організація документообігу передбачає раціональний рух документів, включаючи як операції з документами, так і всі їх переміщення в апараті управління, тобто їх отримання, розгляд, передачу на виконання, організацію виконання, посвідчення, оформлення і відправлення.
2. Основними характеристиками документообігу є маршрут руху, який включає всі інстанції на шляху руху документа від створення чернетки (або отримання) до підшивки в справу, і час, який витрачається на проходження документів з цього маршрутом. Звідси головне правило організації документообігу - оперативне проходження документа по найбільш коротким і прямим маршрутом з найменшими витратами часу.
3. По відношенню до управлінського обєкту виділяють вхідний, вихідний і внутрішній документопотоки. Вони тісно взаємоповязані, так як інформація надійшли документів використовується для підготовки внутрішніх і вихідних відповідь і т.д.
4. Кожен документопотік має досить стабільний маршрут руху, який залежить від складу і змісту документів, ступеня регламентації функцій керівників і структурних підрозділів, розподілу обовязків між керівниками і від прийнятої в організації технології роботи з документами. Стереотипні маршрути руху властиві вхідними документами, що визначається їх адресуванням.
5. Вирішальним чинником для вибору оптимальної форми організації діловодства на підприємстві та визначення структури і штатного складу служби діловодства є обсяг документообігу (визначається кількістю вхідних, вихідних та внутрішніх документів за рік).
6. Залежно від обсягу документообігу встановлено чотири категорії установ:
І категорія – з обсягом документообігу понад 100 тис. документів на рік;
ІІ категорія – від 25 до 100 тис. документів на рік;
ІІІ категорія – від 10 до 25 тис. документів на рік;
IV категорія – до 10 тис. документів на рік.
7. Враховуючи категорію підприємства, кількість та територіальне розміщення її структурних підрозділів, обирають наступну форму організації діловодства:
централізовану;

децентралізовану.
змішану.
8. Існують три форми реєстрації документів:
журнальна;
картк ова;
автоматизована.
На практиці існують такі види служб діловодства: департамент документального забезпечення і контролю (установи І категорії), управління справами (установи ІІ категорії), загальний відділ (установи ІІІ категорії), канцелярія (установи IV категорії).
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.