26 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Основні методи аналізу господарських рішень№ роботи: 2062
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Основні методи аналізу господарських рішень
2. Інструментарій прийняття господарських рішень
Задача 1

Компанія, яка спеціалізується на випуску м’яких меблів, розглядає два інвестиційні проекти, кожен з яких передбачає випуск нових видів меблів. Дані про очікувані доходи цих інвестиційних проектів за роками подано в табл. 1.
Таблиця 1
Сподівані доходи, грн.
Роки Проект 1 Проект 2
1 30 000 30 000
2 40 000 50 000
3 50 000 70 000
4 60 000 80 000
5 70 000

Початкові вкладення капіталу в проекти складаються з двох частин: 70% фінансується за рахунок позики банку з річною ставкою 12%, решта – завдяки інвесторам через передплату звичайних акцій. Загальна вартість капіталовкладень – 100 000 грн., рівень систематичного ризику проекту – 1,7, рівень систематичного ризику компанії до впровадження проекту – 1,5. Безризикова ставка доходу – 10%, середньоринкова дохідність – 15%.
Розрахуйте критерії оцінювання проектів (чистий приведений дохід, строк окупності проекту та індекс прибутковості, ураховуючи структуру капіталу й рівень ризику проектів); оцініть, який із запропонованих проектів привабливіший для впровадження; визначте, як зміниться рівень систематичного ризику та очікуваної дохідності компанії після впровадження проекту, якщо керівництво компанії 30% власного капіталу вкладе в новий проект, а решту – у наявні проекти компанії; побудуйте графік залежності систематичного ризику й необхідної дохідності компанії та зробіть висновок щодо зони доцільності проектів.

Задача 2

Фірма, якій належать 3 філіали всередині однієї економіки, має можливість лобіювати свої інтереси для вирішення питання про доцільність заміни податку на прибуток у розмірі 25% податком з обігу в розмірі 3%. Визначте, чи доцільно це, якщо необхідна інвестиція для підтримання лобі становить 1 млн. дол. Щорічні обсяги реалізації по першій філії дорівнюють 60 млн. дол. на рік (рентабельність – 20%), по другій філії – 45 млн. дол. (рентабельність = 10%), по третій філії – 30 млн. дол. (рентабельність – 5%). Ступінь ризику з лобіювання інтересів становить 7%.

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Балджи М.Д., Карпов В.А. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків Навчальний посібник / Балджи М.Д., Карпов В.А., Ковальов А.І. Костусєв О.О., Котова І.М., Сментина Н.В. — Одеса: ОНЕУ, 2013. — 670 с.
2. Василенко В. А.: навч. посібникТекст& #61531;Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень / В.А. Василенко. – К.: ЦУЛ, 2002. – 420 с
3. Вітлінський В. В. Ризик у менеджменті / В. В. Вітлінський, С. І. Наконечний. – К. : ТОВ Борисфен-М, 2009. – 336 с.
4. Вітлінський В. В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику / В. В. Вітлінський. – К. : Деміург, 2008. – 212 с.
5. Вітлінський В. В. Економічний ризик і методи його вимірювання: [підруч.] / Вітлінський В. В., Наконечний С. І., Шарапов О. Д. – К. : ІЗМН, 2006. – 400 с.
6. Донець Л.І., Шепеленко О.В., Баренцева С.М., Сергєєва О.В., Веремейчик О.Ф. Обгрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. пос. / За заг. ред. Донець Л.І. – К.: ЦУЛ, 2012. – 472 с
7. Клименко С. М. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : [навч.-метод. посіб.] (для самост. вивч. дисц.) / С. М. Клименко, О. С. Дуброва. – К. : КНЕУ, 2006. – 188 с.
8. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : [опорний конспект лекцій] / [укладачі: В. В. Сабадаш, О. В. Люльов, О. А. Лукаш]. – Суми : Сумський державний університет, 2012. – 57 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.