21 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Оптимум споживача: зміст, математична та графічна інтерпретації. Вплив держави на поведінку споживач№ роботи: 2061
розділ: Мікроекономіка
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Оптимум споживача: зміст, математична та графічна інтерпретації. Вплив держави на поведінку споживача
2. Нецінова конкуренція. Аргументи “за” і “проти” реклами
3. Завдання
У таблиці наведено дані щодо обсягів попиту та пропозиції при відповідній ціні на певне благо.
Р, грн. Qd, тис. од. Qs, тис. од.
10 27 18
12 24 20
13 22 22
14 21 28
18 19 32
Завдання:
1) графічно знайти точку ринкової рівноваги;
2) побудувати рівняння попиту та пропозиції, аналітично знайти рівноважну ціну, попит та пропозицію;
3) знайти еластичність попиту та пропозиції даного блага при зміні ціни з 12 до 18 грн.;
4) знайти еластичність у точці ринкової рівноваги та зміни у попиті при 3 % зміні ціни на благо
Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка : навч. посіб. – У 2 кн. / за ред. С. Панчишина, П. Островерха. – Кн. 2: Мікроекономіка. – Вид. 4-те, випр. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 437 с.
2. Базилевич В. Мікроекономіка : опорний конспект лекцій / В. Базилевич, В. Лукьянов, Н. Писаренко, Н. Квіцінська. – Київ : Четверта хвиля, 2008.
3. Вэриан X. Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень. Современный подход : учебник / X. Р. Вэриан ; пер. с англ. ; под ред. Н. Л. Фроловой. – Москва: Юнити, 2007.
4. Задоя А. О. Мікроекономіка : курс лекцій / А. О. Задоя. – 3-тє вид., випр. – Київ : Т-во "Знання", КОО, 2003. – 211с.
5. Карагодова О. О. Мікроекономіка / О. О. Карагодова, Д. М. Черваньов. – Київ : Четверта хвиля, 2007.
6. Косік А. Ф. Мікроекономіка : навч. посіб. / А Ф. Косік, Г. Е. Гронтковська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 416 с.
7. Лісовий А. В. Мікроекономіка : курс лекцій / А. В. Лісовий. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2012.
8. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики : учебник / Р. М. Нуреев. – 2-е изд., изм. – Москва : Норма, 2004. – 576 с.
9. Павленко І. М. Мікроекономіка : навч. посіб. / І. М. Павленко. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 288 с.
10. Сгеблій Г. Я. Мікроекономіка : навч. посіб. / Г. Я. Сгеблій. – Київ : Фірма "УНКОС", Центр навчальної літератури, 2007. – 221 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.