11 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Сучасні готельні ланцюги, як розвиток організації готельного бізнесу№ роботи: 2060
розділ: Готельно-ресторанна справа
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Сучасні готельні ланцюги, як розвиток організації готельного бізнесу
2. Міжнародні туристичні та готельні виставки
3. Фінансові результати діяльності туристичної фірми
Список використаних джерел


Уривки з роботи:

1. Сучасні готельні ланцюги, як розвиток організації готельного бізнесу

Готельні ланцюги - це обєднання готелів, що працюють за контрактом на керування. Такий контракт полягає між власником конкретного готелю і компанією, що надає послуги в області керування. Нерідко та сама компанія здійснює керування великим числом готелів. Таким чином, утворяться ланцюги. Наприклад, компанія Associate Inns, веде справи мережі готелів Sheraton.
Франшизні ланцюги виникають у тому випадку, коли якесь досить прибуткове готельне підприємство надає в розпорядження іншому своє ноу-хау на керування, маркетинг, організацію справ у відповідь на дотримання останнім визначених умов, що стосуються стандартів якості послуг, внутрішнього оформлення, нерідко планування номерів.
Готельні ланцюги можуть існувати на основі контракту на керування (якщо в центрі знаходиться управлінська фірма) і на основі договіра-франшизи (якщо в центрі - готельне підприємство) [3, с. 58].

2. Міжнародні туристичні та готельні виставки

Виставки у туристичній і готельної індустрії проводяться регулярно. Чимало їх ми стали знаковим подією для усієї галузі. Такі масштабні заходи як World TravelMarketу Лондоні чи ITB у Берліні, і навіть ITB-Asiaу Сінгапурі, World TravelFairу Шанхаї, The New York Times TravelShow США є свого роду «барометром», яким коректують свій бізнес багато великі гравці готельного ринку [3, с. 128]. На таких виставках помітні останні новинки у сфері готельного бізнесу у сфері туризму. Особливого значення просування національного туристського продукту осіб на зовнішньому туристському ринку мають міжнародні виставкові заходи. Виставки, у яких бере участь готельний бізнес, можна розділити на дві основні групи. Перша - це загальні туристичні виставки, у яких крім готелів представлені й інші напрями туризму. Друга ж група - власне готельні виставки, де понад уваги приділяється технічною складовою: устаткуванню для готелів, меблів для готелів, технологіям навчання персоналу в готелях.
Виставка надає величезні можливість одночасного поширення й отримання широкого спектра економічної, організаційної, технічною відсталістю та комерційної інформації при щодо доступною її вартості. Міжнародні виставкові заходи відбивають розвиток туризму й готельного бізнесу, несуть біржову інформацію, є засобом прогнозування конюнктурних змін, і навіть явищем з економічним, політичним та соціальним підтекстом.

3. Фінансові результати діяльності туристичної фірми

Функціонування підприємства супроводжується безперервним кругообігом коштів, який здійснюється у вигляді витрат ресурсів і одержання доходів, їхнього розподілу й використання. При цьому визначаються джерела коштів, напрямки та форми фінансування, оптимізується структура капіталу, проводяться розрахунки з постачальниками матеріально-технічних ресурсів, покупцями продукції, державними органами (сплата податків), персоналом підприємства тощо. Усі ці грошові відносини становлять зміст фінансової діяльності підприємства.
"Туристична діяльність здійснюється за рахунок:
- власних фінансових ресурсів субєктів туристичної діяльності, грошових внесків громадян і юридичних осіб;
- позичкових фінансових коштів (облігаційні позики, банківські та бюджетні кредити);
- безоплатних та благодійних внесків, пожертвувань підприємств, установ, організацій і громадян;
- позабюджетних фондів;
- коштів фонду розвитку України, що формується за рахунок відрахувань субєктів підприємництва незалежно від форм власності;
- іноземних інвестицій;
- надходжень від туристичних лотерей;
- інших джерел, не заборонених законодавством України" [2, с. 89].
Фінансова діяльність туристичного підприємства характеризується ступенем його прибутковості та оборотності капіталу, фінансової стійкості та динаміки структури джерел фінансування, здатності розраховуватися за борговими зобовязаннями. Правильна оцінка фінансових результатів діяльності та фінансово-економічного стану підприємства є першою і найбільш необхідною інформацією як для його керівництва і власників, так і для інвесторів, партнерів, кредиторів, державних органів.
Отже, найприйнятнішим і найважливішим джерелом фінансування туристичної діяльності підприємства є прибуток.
Прибуток - це та частина виручки, що залишається після відшкодування всіх витрат на виробничу і комерційну діяльність підприємства.
   
Список літератури

1. Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учебное пособие / А.П. Дурович. – 4-е изд. – М.: Новое знание, 2004. – 496 с.
2. Правик Ю.М. Маркетинг туризму: Підручник / Ю.М. Правик. – К.: Знання, 2008. – 303 с.
3. Мунін Г.Б. Маркетинг туризму: Навч. посібник / Г.Б. Мунін, З.І. Тимошенко, Є.В. Самарцев, А.О. Змійов. – Ч.ІІ.-К.: Вид-во Європейського університету, 2005. – 324 с.
4. 16 Міжнародний турсалон „Україна-2015”: Офіційний каталог. – К.: Автоекспо, 2015. – 105 с.
5. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес. Менеджмент: навч.посіб. / Л.І.Нечаюк, Н.О. Телеш. – К.:Центр навч. л-ри, 2003. – 348с.
6. Ткаченко Т.І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму: Навч. посіб. -К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. - 179 с.
7. Пуцентайло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. посіб. / П.Р. Пуцентайло. – К.: Центр навч л-ри, 2007. – 344 с.
8. Чудновский А.Д. Туризм и гостиничное хазяйство: учебник / А.Д. Чуд-новский. – 2-е узд. – М.: «ЮРКНИГА», 2005. – 448 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.