21 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Розміщення промислового комплексу України№ роботи: 206
розділ: РПС
тип: Курсова робота
об'єм: 29 стор
винагорода автору: за домовленістю

Зміст:

Вступ......................... .............................. .............................. .............................. .....3
РОЗДІЛ 1. Промисловість України та особливості її розміщення.................... .............................. .............................. .............................. 5
РОЗДІЛ 2. Аналіз структури промислового комплексу України....................... .............................. .............................. .............................. .10
2.1. Паливно-енергетичний комплекс...................... .............................. ...10
2.2. Металургійний комплекс...................... .............................. .................12
2.3. Машинобудівний комплекс...................... .............................. .............14
2.4. Хіміко-лісовий комплекс...................... .............................. .................15
2.5. Будівельний комплекс...................... .............................. ......................17
2.6. Агропромисловий комплекс...................... .............................. ............18
2.7. Комплекс з виробництва непродовольчих товарів народного споживання.................... .............................. .............................. ..................20
РОЗДІЛ 3. Напрями та тенденції розвитку промислового комплексу України....................... .............................. .............................. .............................. .21
Висновки................. .............................. .............................. .............................. ....25
Список використаної літератури.................... .............................. ...................27
Додатки .............................. .............................. .............................. ........................29
   
Список літератури

1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 12. 07. 1998 зі змінами та доповненнями
2. Дейнека О.Г. "Розміщення продуктивних сил України" навчальний посібник, Харків, 1999 р.
3. Д. М. Стеченко. Розміщення продуктивних сил і регіоналістика. К. 2001
4. Заставний Ф.Д. "Географія України" Львов, "Світ", 2002 р. – 360 с.
5. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил і територіальна організація виробництва: Навч. посіб, 2002
6. Кистанов В. В. и др. Размещение производительных сил. – М., 1994.
7. Методологічні засади комплексного розвитку і розміщення продуктивних сил регіонів / Б.М. Данилишин, Л.Г. Чернюк, М.І. Фащевський та ін. К.-2002
8. Кистанов В. В. и др. Размещение производительных сил. – М., 1994.
9. Концепція і стратегія розвитку та розміщення продуктивних сил України / Дорогунцов С.І., Данилишин Б.М., Куценко В.І., Фащевський М.І., Чернюк Л.Г.
10. Олійник Я. Б., Степаненко А. В. Соціально-економічна географія. Навч. посіб. – К. 2000.
11. Паламарчук М. М., Паламарчук О. М. Економічна і соціальна географія України з основами теорії. — К.: Знання, 1998.
12. Поповкін В. Н. Регіонально-цілісний підхід в економіці. — К.: Наукова думка, 1998. — 210с.
13. Розміщення продуктивних сил України: Підручник / За ред. Є. П. Качана. —К.: Вища школа, 2001
14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / За ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлюк, В.Ф. Семенова. —К, 2003.
15. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е.Л. , 2003  256 с.
16. РуденкоВ.П. Природно-ресурсний потенціал України. — К.: Либідь, 2001.— 150с.
17. Статистичний щорічник України за 2002 рік. — К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2003. — 618с.
18. Тарангул Л.Л., Горленко І.О., Євтушенко Г.І.
Розміщення продуктивних сил: Навчальний посібник. – К., 2000.
19. Україна: прогноз розвитку продуктивних сил / С. І. Дорогунцов, Б. М. Данилишин, Л. Г. Чернюк та ін. — К.: РВПС України НАН України, 2001. — Т. 1. — 163 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.