18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Функції корпоративного управління№ роботи: 2058
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Функції корпоративного управління
2. Сутність основних теорій дивідентної політики
3. Скласти оголошення про проведення чергових зборів акціонерів
Список використаних джерел


Уривки з роботи:

1. Функції корпоративного управління

Оскільки "функція" в перекладі з латинської мови означав діяльність, то в науковій літературі вона визначається як діяльність з управління. Сутність функції управління визначається через сукупність цілей соціальної системи, стадій процесу управління та видів управлінської діяльності. Слід погодитися з дослідниками, які вважають, що до функцій управління входять два основні елементи: "що" робиться в системі, а потім "як" це зробити [9, с. 89].
Функції корпоративного управління можна розглядати залежно від обєктів управління. Перш за все, функції управління виникають при управлінні корпоративними правами і мають при цьому певну особливість.
По-друге, функції корпоративного управління існують при управлінні корпорацією як специфічною юридичною особою. По-третє, функції корпоративного управління існують при господарському управлінні корпорацією як організацією. Це такі функції на виробництві, які виконують виробничі підрозділи (управління основним, допоміжним виробництвом, маркетингом, фінансами, якістю, нововведеннями, персоналом та ін.). Це загальні функції управління будь-якою організацією, незалежно від того, є вона корпорацією чи приватним або державним підприємством, і тому в цьому підручнику вони розглядатися не будуть.


2. Сутність основних теорій дивідентної політики

В американській літературі зазначається, що дивідендна політика є «міцним горішком» для фінансових менеджерів корпорації. Річ у тім, що їм необхідно поєднати дві протилежні мотивації: акціонерів, що претендують на зростання дивідендів, і корпорації, які повинні забезпечити зростання прибутку та економічний розвиток за рахунок внутрішніх джерел, зокрема через реінвестування прибутку [5, с. 122].
Складність проблеми полягає в тому, що прийняття рішень про виплату дивідендів перебуває під впливом, з одного боку, інвестиційної, з іншого — фінансової політики, яку проводить корпорація. Дивідендна політика, яку розробляють менеджери корпорації, передбачає досягнення певної рівноваги або поєднання інтересів корпорації та її акціонерів, що виражається у визначенні пропорцій між частинами прибутку, який не розподіляється і який розподіляється. Така рівновага може бути досягнута через зростання нерозподіленого прибутку за рахунок зменшення дивідендних виплат, з тим щоб збільшити внутрішні джерела фінансування певного проекту. У даному разі рівновага визначатиметься інвестиційною політикою. На практиці може бути інший підхід. Корпорація приймає рішення не знижувати частки дивідендів у чистому прибутку, а профінансувати ухвалений проект за рахунок випуску боргових зобовязань; у цьому випадку менеджери корпорації вважають можливим випустити акції. Отже, рів¬новага визначатиметься фінансовою політикою.

3. Скласти оголошення про проведення чергових зборів акціонерів


Оголошення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів
ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Публічного акціонерного товариства
«Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»
(код за ЄДРПОУ 00039002, м. Київ, пров. Шевченка, 12)


Наглядова Рада Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», які відбудуться 23 квітня 2016 року о 1200 годині
за адресою: м. Київ, пров. Шевченка, 12, кімната А 902 (актовий зал), 9 поверх.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись з 9:30 до 11:30 в день та за місцем проведення Загальних зборів.
Право на участь у Загальних зборах мають особи, які включені в перелік акціонерів ПАТ «Промінвестбанк», складений за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто станом на 2400 17 квітня 2016 року.
   
Список літератури

1. Вакульчик О.М. Корпоративне управління: економіко-аналітичний аспект. – Дніпропетровськ: Пороги, 2003. – 257 с.
2. Волощенко Л.М. Актуальні проблеми розвитку посередництва на фінансовому ринку України / Л.М. Волощенко, Л.В. Козина // Економічний простір. – 2009. – № 21. – С. 199–205.
3. Глусь Н.С. Корпорації та корпоративне право: поняття, основні ознаки та особливостізахисту: Автореф. дис.канд. юрид. наук. – К., 2000. – С. 15-16
4. Гнусь Н.С. Корпорація як субєкт корпоративних відносин. // Науковий вісник Чернівецького університету. –2000. - Випуск76. – Правознавство.
5. Економіка та організація діяльності обєднань підприємств: Навчальний посібник. / Чепурда Л.М., Беляева С.С, Плахотнікова М.В. та ін. Під заг. ред. Л.М. Чепурди — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 272 с.
6. Євтушевський В.А. Корпоративне управління : підручник / В.А. Євтушевський. – К. : Знання, 2006. – 406 с.
7. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління: Навч. посіб. –К.: Знання-Прес, 2002. – 317 с.
8. Євтушевський В.А., Ковальська К.В. Стратегія корпоративного управління – К.: Знання, 2007. -287 с.
9. Задихайло Д.Б., Кібенко О.Р., Назарова Г.В. Корпоративне управління: Навчальний посібник. – Х.: Еспада, 2003. – 688 с.
10. Мостенська Т.Л. Корпоративне управління: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак та ін. – К.: Каравела; Піча Ю.В., 2008. – 384 с.
11. Небава М.І. Теорія корпоративного управління: вузлові питання. Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 295 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.