14 . 12 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Професійне зростання і підготовка резерву керівників№ роботи: 2056
розділ: Управління трудовими ресурсами
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
1. Формування резерву на просування
2. Способи підготовки осіб до заняття керівних посад
3. Процес введення керівників в посаду
4. Професійна оцінка керівників. Контроль за їх роботою
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Здатність виявити і підготовити майбутніх керівників є важливим чинником успіху в конкурентній боротьбі. Тому в організаціях створюється система підготовки, розвитку й просування майбутніх керівників (резерву) і це є стратегічно важливим завданням, вирішенням якого займаються керівники вищої ланки. Система підготовки резерву керівників передбачає вирішення трьох завдань:
- виявлення працівників організації, які мають потенційні задатки керівника;
- підготовка цих працівників до обіймання керівної посади;
- забезпечення плавного заміщення звільнених посад і затвердження на них нових працівників.
З цією метою формується резерв для заміщення керівних посад — спеціально сформованої групи керівників, спеціалістів і навіть робітників, які досягли високих результатів у професійній діяльності і пройшли цільовий відбір за результатами оцінки їх професійних знань, умінь, ділових і особистих якостей.
Основним завданням формування кадрового резерву є забезпечення:
- своєчасного заповнення вакантних посад новими працівниками;
- стійкість управління підприємством і його підрозділів;
- призначення на посади компетентних, здібних працівників.
Мета роботи – дослідження професійного зростання і підготовки резерву керівників. Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:
- дослідити формування резерву на просування;
- вивчити способи підготовки осіб до заняття керівних посад;
- охарактеризувати процес введення керівників в посаду;
- проаналізувати професійну оцінку керівників, контроль за їх роботою.

Висновки

Отже, узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Система підготовки резерву керівників передбачає вирішення трьох завдань:
- виявлення працівників організації, які мають потенційні задатки керівника;
- підготовка цих працівників до обіймання керівної посади;
- забезпечення плавного заміщення звільнених посад і затвердження на них нових працівників.
2. Підготовка менеджерських кадрів може здійснюватися шляхом організації читання лекцій, проведення дискусій для невеликих груп, аналізу конкретних ділових ситуацій, обговорення літератури, ділових ігор і рольового тренінгу. Можливі щорічні курси й семінари з проблем менеджменту. Іншим поширеним методом є ротація по службі.
3. Процедура введення в посаду, або професійна адаптація, часто обмежується привітанням нових співробітників і, щоб допомогти скоріше влаштуватися, забезпеченням їх необхідною «для виживання» інформацією. Професійна адаптація менеджерів комерційних організацій має свої рівні: професійний, соціально-психологічний та індивідуально-психологічний.
4. Сучасні методи оцінки керівників - це комплекс оцінки результатів управлінської праці та придатності до неї. Інакше кажучи, оцінюються потенційні здібності до праці на конкретній управлінській посаді, тобто потенціал особистості і фактичні результати роботи на цій посаді.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.