18 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Знайти і описати три приклади успішних інновацій в будь-якій області людської діяльності.№ роботи: 2055
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Завдання 1
Знайти і описати три приклади успішних інновацій в будь-якій області людської діяльності. Класифікувати їх по ознаках, приведених в лекціях або використовувати класифікаційні ознаки, приведені в рекомендованій літературі. По кожному нововведенню зробити висновок про ступінь його впливу на ефективність виробництва, розвиток виду діяльності, галузі, суспільства в цілому.
Завдання 2
Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні
ПЛАН
Вступ
1. Нормативно-правове регулювання інноваційної діяльності
2. Принципи державного регулювання інновацій
3. Основні проблеми державного регулювання інновацій в Україні
4. Пріоритетні напрямки розвитку державного регулювання інновацій
Висновки
   
Список літератури

1. Закон України “Про інноваційну діяльність” // Відомості Верховної Ради. – 2002. – № 36, ст.266.
2. Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.pir.dp.ua/uploads/S trategizInnovRazvitiyaUkr.doc
3. Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / Крупка М. І. // Львів: Видавничий центр Львівського національного університету Івана Франка, 2001. – С. 608.
4. Ковалюк О. М. Фінансовий механізм організації економіки України (проблеми теорії і практики): моногр. / Ковалюк О. М. // Львів: Видавничий центр Львівського національного університету Івана Франка. – 2002. – С. 396.
5. Пинзеник В. Коні не винні, або Реформи чи їх імітація/ Пинзеник В.// К.: Академія. – 1998. – С.125
6. Закружецька І. Форми і методи державного регулювання інноваційної діяльності /Закружецька І. // Вісник ТДЕУ. – 2006. – № 4. – С. 68–73.
7. Білозубенко В. С. Роль національної інноваційної системи в підтриманні інноваційної активності /Білозубенко В. С.// Вісник ДонНУЕТ. – 2009. – № 4(44). – С. 13–20.
8. Знаменський І. О. Необхідність державного регулювання інноваційної діяльності /Знаменський І. О. [Електронний ресурс] //Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Nvamu/Ekon/2009_6/36.p df.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.