20 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Планування і організація особистої життєдіяльності і діяльності№ роботи: 2054
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Особливості планування та організації раціональної життєдіяльності
2. Планування та організація особистої діяльності менеджера
Висновки
Список використаних джерел

Вступ

Менеджеру належить провідне місце у виконанні завдань управління. Він відповідає за роботу конкретного підрозділу чи організації в цілому, має у своєму підпорядкуванні конкретний колектив працівників, наділений правами і повноваженнями. Він вибирає оптимальні варіанти управлінських рішень і організує їх рішення.
Результати роботи менеджера залежать не тільки від діяльності очолюємого ним колективу, який він очолює, і апарату управління, а також і від організації власної праці.
Процес організації праці менеджера здійснюється на тій же основі, що і організація праці всього колективу. Організація праці базується на суспільних законах (закон розподілу праці, закон кооперації праці, закон переміни праці та ін.) і субєктивних організаційних принципах (принцип ритмічності, принцип пропорційності, принцип безперервності та ін.). Але у методах організацій управлінської праці є і особливості, що випливають із специфіки процесів управління організацією. Вони обумовлені відокремленням управлінської праці від праці виконавчої, яка є формою прояву розподілу праці у суспільстві.
Праця менеджера бере участь у створенні матеріальних цінностей непрямо і безпосередньо, а через організацію праці інших працівників. Предметом праці менеджера і спеціаліста є не матеріальні елементи виробництва, як у робочих, а інформація.
Мета роботи – дослідження особливостей планування і організації особистої життєдіяльності і діяльності. Для досягнення поставленої мети в даній роботі необхідно було розглянути низку завжань, а саме:
- визначити особливості планування та організації раціональної життєдіяльності;
- охарактеризувати планування та організацію особистої діяльності менеджера.

Висновки

Регл аментація ж життєдіяльності в своїй основі має чітке планування, побудоване на передумові найбільш раціонального використання часу відповідно з життєвими установками, індивідуальними особливостями, специфікою і режимом професійної діяльності, сімейним статусом.
Планування режиму життєдіяльності працівника розумової праці має вирішувати такі завдання (зрозуміло, з урахуванням регламенту професійної діяльності - графіка роботи, навчального розкладу та ін):
- раціональний розподіл часу для виконання в повному обсязі своїх соціально-побутових функцій і задоволення особистісно-суспільних потреб;
- забезпечення і підтримка високого рівня розумової працездатності з урахуванням індивідуального характеру його змін протягом дня;
- забезпечення чергування видів діяльності, сприяє попередженню передчасного втомлення і ефективному відновленню працездатності;
- створення умов для цілеспрямованих занять своїм здоровям.
Планування особистої роботи треба розглядати не тільки як складання порядку роботи. Тут важливим є визначення часу їх провадження, строків їх початку і закінчення. При цьому треба враховувати всі майбутні види робіт, порівнювати необхідний для роботи час з плановим фондом часу в загальному бюджеті робочого часу.
Після складання плану треба проявити уміння і наполегливість у його виконанні, забезпечити необхідний контроль за виконанням планів іншими управлінськими ланками.
Контроль виконання плану особистої роботи і завдань виконавцями повинен бути регулярним і послідовним. Це дисциплінує самого менеджера і його підлеглих, сприяє ефективному використанню робочого часу, підвищенню якості управління організацією.
Оперативне планування особистої роботи менеджера здійснюється щотижня. Це план "на сьогодні", "на завтра". Такий план містить "тематичний" перелік справ, які треба вирішувати оперативно у визначений строк.
Для полегшення оперативного планування менеджер розробляє графік робот. У ньому встановлюється чіткий розпорядок робочого часу (дня, тижня).
Робочі плани і графіки менеджера повинні бути скоординованими з планами і графіками вищого керівництва і, в свою чергу, бути базою для розробки планів нижчого рівня управління або особистих планів підлеглих.
   
Список літератури

1. Аллен Дэвид Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса; Манн, Иванов и Фербер, 2009. - 243 c.
2. Архангельский Г. А. Организация времени: от личной эффективности к развитию фирмы; Книга по Требованию, 2008. - 432 c.
3. Архангельский Глеб Тайм-драйв. Как успевать жить и работать; Манн, Иванов и Фербер, 2007. - 199 c.
4. Берчард Брендон Энергия жизни. 10 секретов активизации внутренних сил; Манн, Иванов и Фербер, 2012. - 304 c.
5. Бьюзен Тони 10 способов открыть в себе духовного лидера; Попурри, 2010. - 248 c.
6. Займитесь собой: Пособие по саморегуляции и самосовершенствованию - М, 1995
7. Иванцевич Дж, Лобанов А А Человеческие ресурсы управления - М: Дело, 1993
8. Карпычев В Самоменеджмент: Введение в проблему / / Пробл теории и практики управления - 1994 - № 3
9. Хроленко А.Т. “Самоменеджмент”, М.: “Економіка”, 1996.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.