17 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Створення і реєстрація банківських установ№ роботи: 2049
розділ: Банківська справа
тип: Контрольна робота
об'єм: 18
винагорода автору: 80 грн

Зміст:

1. Створення і реєстрація банківських установ
2. Аналіз надходжень банківських установ
3. Тестові завдання
1. Порядок видачі комерційним банкам, які набули статусу юридичної особи, дозволу на здійснення певних або всіх банківських операцій – це:
а) реєстрація;
б) банківський нагляд;
в) контроль;
г) ліцензування.
2. Визначить зайве у переліку причин, з яких НБУ має право відмовити у видачі банківської ліцензії юридичній особі, яка має намір здійснювати банківську діяльність:
а) подано неповний пакет документів, необхідних для видачі банківської ліцензії;
б) документи, подані для видачі банківської ліцензії, містять недостовірну інформацію;
в) документи, подані для видачі банківської ліцензії, не відповідають вимогам законів України та нормативно-правових актів Національного банку України.
Список використаних джерел


Уривки з роботи:

1. Створення і реєстрація банківських установ
В Україні відносини, що виникають під час заснування банків, регулює Закон України "Про банки і банківську діяльність" [1]. Порядок та умови створення банків в Україні визначаються "Положенням про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень". Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність" банки в Україні створюються у формі публічного акціонерного товариства та кооперативних банків.
Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки. Центральний кооперативний банк виконує функції централізації та перерозподілу ресурсів, акумульованих місцевими кооперативними банками, а також здійснює контроль за діяльністю кооперативних банків регіонального рівня.
Учасниками центрального кооперативного банку є місцеві кооперативні банки. Місцевий кооперативний банк створюється юридичними та фізичними особами. Мінімальна кількість учасників місцевого кооперативного банку має бути не менше 50 осіб. Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку про організаційно-правову форму банку. Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, що повторює вже наявну назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк.

2. Аналіз надходжень банківських установ.

Для визначення рейтингової оцінки надходжень банку слід ураховувати такі фактори:
• оцінку тенденцій та рівень прибутковості;
• якість, структуру і достатність надходжень (здатність покривати витрати, збитки, забезпечувати стабільне зростання рівня
регулятивного капіталу, повноту формування резервів під активні операції та виплату дивідендів акціонерам у достатньому розмірі);
• обсяг і тенденції змін різних компонентів доходів/витрат, прибутковості активів і витрат за зобовязаннями (тенденції);
• залежність від непередбачених доходів та схильність до непередбачених витрат, від ризикових видів діяльності або нетрадиційних джерел доходу;
• якість бюджетного (підготовка кошторисів) та фінансового планування, а також якість контролю за виконанням цих планів;
• коригування статей доходів/витрат, результату діяльності за результатами інспекційної перевірки;
• ефективність системи ціноутворення;
• вплив можливих санкцій за судовими процесами тощо [4, с. 184].
Для полегшення процесу визначення рейтингової оцінки надходжень доцільно використовувати рентабельність активів. Однак зазначені вище фактори вважаються більш вагомими, ніж порівняння середніх значень рентабельності активів за відповідною групою банків зі значеннями рентабельності активів для конкретного банку, який належить до цієї групи. Наприклад, значення рентабельності активів банку може бути високим, але джерелом надходжень при цьому є здійснення операції, яка не належить до сфери традиційних банківських послуг і повязана з підвищеним ризиком. Крім того, і за наявності високого значення рентабельності активів розмір прибутку до оподаткування може бути недостатнім для забезпечення темпу зростання регулятивного капіталу відповідно до темпу зростання активів.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.