16 . 02 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні№ роботи: 2046
розділ: Фінанси
тип: Контрольна робота
об'єм: 21
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні
2. Курс валюти і фактори, що впливають на його формування
3. Види фінансових послуг, що забезпечують перейняття ризику
4. Задача
Яка ставка складних відсотків була використана в розрахунках, якщо первісна сума капіталу складає 800 грн., нарощена сума - 2890 грн.? Капітал був вкладений на 4 роки.
Список використаних джерел

Уривки з роботи:

1. Проблеми розвитку ринку фінансових послуг в Україні

Ринкове середовище визначає існування різних формувань, які охоплюють ринкові елементи та економічні відносини, що повязують їх один з одним із урахуванням економічної природи й правових умов. Найбільш типовим є виокремлення ринків за ознаками субєктів та предметів обігу. У сучасних умовах господарювання консолідація фінансових ресурсів відбувається із застосуванням механізмів та інструментарію фінансового ринку, що разом із прискоренням темпів реформування фінансової сфери значно ускладнює механізми перебігу процесів формування, функціонування й регулювання політики банківських установ, викликаючи нагальну потребу в додатковому дослідженні. Сьогодні на ринку фінансових послуг склалася низка тенденцій і напрямів розвитку, що суттєво впливають на якість і специфіку послуг фінустанов. До них, зокрема, можна віднести домінування банківського сектора над усіма іншими на фінансовому ринку. Так, фінансовий ринок України розвивається за європейською моделлю [2].
Глобалізація світових економічних процесів та її вплив на фінансовий сектор також суттєво позначаються на тенденціях, що панують у фінансовому секторі економіки. Похідними від цього є процеси злиття й поглинання українських фінансових установ іноземними корпораціями, групами компаній, холдингами і т. п. [7].

2. Курс валюти і фактори, що впливають на його формування

Одним з важливих елементів валютної системи є валютний курс - ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошовій одиниці іншої країни на певну дату. Валютний курс необхідний для взаємного обміну валютами при торгівлі товарами, послугами, при русі капіталів і кредитів. Крім того, валютний курс використовується для порівняння цін світових та національних ринків і вартісних показників різних країн, виражених у національних або іноземних валютах, а також для консолідації рахунків транснаціональних корпорацій.
Слід зазначити, що вартісної, або економічної, основою валютного курсу є купівельна спроможність валют, яка виражає середні національні рівні цін на товари, послуги, інвестиції. Ця економічна категорія властива товарному виробництву і виражає виробничі відносини між товаровиробниками і світовим ринком, тобто виробники і покупці товарів і послуг за допомогою валютного курсу порівнюють національні ціни з цінами інших країн. У результаті такого зіставлення виявляється ступінь вигідності розвитку якого-небудь виробництва в даній країні.
Валютний курс формується головним чином під впливом співвідношення попиту та пропозиції валюти, які визначаються багатьма факторами. На динаміку валютного курсу окремої держави визначальний вплив робить конкурентоспроможність його товарів на світових ринках, зміна якої в кінцевому рахунку обумовлена рівнем техніки і технології її виробництва. Висока конкурентоспроможність товарів забезпечує збільшення обсягу експорту країни і тим самим стимулює приплив іноземної валюти, що сприяє підвищенню валютного курсу грошової одиниці даної країни [2, с. 30].
3. Види фінансових послуг, що забезпечують перейняття ризику

Діяльності субєктів господарювання та громадян притаманні певні види ризиків. Ризики проявляються як в економічній діяльності її субєк¬тів, так і на побутовому рівні. Діяльність субєктів господарювання супроводжують ризики втрати (пошкодження) майна, ризики неодер¬жання результату господарської діяльності, ризики заподіяння шкоди майну або діяльності інших осіб, ризики неодержання прибутку, ризики невиконання договірних зобовязань тощо. Життя і трудову діяльність громадян також супроводжують специфічні види ризиків. Найбільш вагомими серед них є: ризик втрати працездатності, ризик настання інвалідності або смерті, ризик втрати або пошкодження власного майна, ризик заподіяння шкоди майну інших осіб, ризик втрати звичного рівня матеріального добробуту тощо.
В економічній літературі під ризиком розуміють невпевненість в можливому результаті. Результатом дії ризику є небажані, негативні наслідки, що призводять до певних збитків. Важно заметить, что для субєктів господарю¬вання такі збитки повязані з втратою майна, прибутку, іншої вигоди, для громадян - зі знеціненням або втратою заощаджень, втратою здоровя, працездатності, звичного матеріального рівня життя, настанням інвалідності або смерті [5, с. 63].
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.