18 . 08 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Охарактеризуйте зміст та структуру Положення про облікову політику підприємства№ роботи: 2044
розділ: Бухгалтерський облік
тип: Контрольна робота
об'єм: 12
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Завдання 1
Охарактеризуйте зміст та структуру Положення про облікову політику підприємства

Завдання 2
Розробити проект Положення про облікову політику з необхідними додатками для новоствореного приватного підприємства торгівлі (Додаток А). Статутний капітал підприємства складає 750000 грн. Середня чисельність персоналу – 55 чол. Тривалість операційного циклу – 12 місяців.

Завдання 3
Необхідно визначити щорічну та щомісячну суму амортизації верстату універсального за кумулятивним методом. Первісна вартість верстату універсального складає 30000 грн. ліквідаційна вартість – 500 грн., строк корисного використання – 6 років.

Завдання 4
За результатами інвентаризації в ТзОВ «Автопарк» встановлено наступне:

Місяць Фактично списано безнадійної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, грн. Сальдо дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на кінець місяця, грн.
Липень 1900 34000
Серпень 350 28000
Вересень - 29000
Жовтень 380 22000
Листопад - 26000
Грудень 1400 32000
Разом 4030 Х

Необхідно визначити резерв сумнівних боргів та скласти розрахунок бухгалтерії.

Завдання 5
Визначить, скільки обліковців необхідно прийняти на роботу у бухгалтерію хлібопекарного заводу «Здоба».
Дані для виконання.
Передбачається, що у бухгалтерії заводу за місяць буде оброблятись 485 документів з обліку матеріалів. З них: з кількістю рядків від 6 до 10 та колонок від 1 до 3 – 390 документів, з кількістю рядків від 11 до 20 та колонок від 4 до 5 – 95 документів. Процент використання компютерної техніки при здійсненні облікових робіт на заводі буде становити майже 2% усіх облікових робіт. Відомо, що на хлібопекарному заводі буде працювати близько 318 чол., з яких 112 – з відрядною, а інші - з погодинною системами оплати праці.
Характер виробництва – серійний, середня кількість робочих днів за місяць становить 19,5. Також відомо, що на інших облікових ділянках необхідно задіяти ще 2 обліковця.
   
Список літератури

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua/.
2. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 року № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www. rada.kiev.ua
3. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку / В.С. Білоусько, М.І Беленкова та ін. – Х.: Алерта, 2010. – 402 с.
4. Бойцова М.И. Энциклопедия хозяйственных операций / М.И. Бойцова, О.Н. Витковская, Т.В. Войтенко и др. –Х.:Фактор, 2009. – 1216 с.
5. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку / Ф.Ф Бутинець – Житомир: ЖІТІ, 2007. – 512 с.
6. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навч. посібник / Т.В. Гладких. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 480с.
7. Корінька М.Д. Бухгалтерський облік / М.Д. Корінька – К: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2009. – 459 с.
8. Косміна Р.М., Бухгалтерський (фінансовий) облік / Р.М. Косміна. – К.: Вища шк., 2008. – 255 с.
9. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навч. посіб. / С.А. Кузнецова; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. – Мелітополь: Вид. б. ММД, 2008. – 230 с.
10. Литнева Н.А. Бухгалтерський облік. / Н.А. Литнева – К.: Форум, 2006. – 496с.
11. Лень В.С. Організація бухгалтерського обліку: навчальний посібник / В.С. Лень К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 696с
12. Нашкерська Т.В. Фінансовий облік / Т.В. Нашкерська – К.: Кондор, 2005. – 303 с.
13. Скирпан О.П. Фінансовий облік / О.П.Скирпан, М.С. Палюх – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с.
14. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік та оподаткування / Р. Л. Хом’як, В.І.Лемішовський – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2008. – 1112с.
15. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні / Р. Л. Хом’як, В.І.Лемішовський, В.І. Воськало та ін. - Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. - 440 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.