18 . 07 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Побудова системи менеджменту якості у відповідності з вимогами стандартів ISO серії 9000№ роботи: 2039
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 24
винагорода автору: 150 грн

Зміст:

Вступ
1.1. Створення стандартів серії ISO 9000
1.2. Системи менеджменту якості на основі міжнародних стандартів ІСО серії 9000
Висновки
2. Задача на побудову контрольних карт середніх і розмахів
Компанія “HVJ Engineering” випускає деталі для виробництва автомобілів. На одній з виробничих ліній здійснюється нарізка сталевих прутків. Довжина кожного з прутків, що нарізаються, складає 6,65 см. Відповідно до результатів спостережень за різальним верстатом в умовах, коли його робота була контрольованою, було встановлено, що стандартне відхилення технологічного процесу складає 0,07 см. Контроль за ходом процесу здійснюється кожні 30 хвилин шляхом відбору та перевірки випадкових виборок обсягом 4 прутки.
Побудувати для даного верстату контрольні карти середніх арифметичних та розмаху технологічного процесу. Представлені нижче дані (див. табл. 1) щодо результатів вимірів по останніх 10 виборках нанести на побудовані контрольні карти та, виходячи з отриманої інформації, охарактеризувати роботу верстату за період, протягом якого здійснювалися ці спостереження.
Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунків
Номер вибірки Довжина сталевого прутка (см.)
1 6.79 6.68 6.60 6.61
2 6.46 6.56 6.75 6.59
3 6.39 6.60 6.61 6.63
4 6.65 6.72 6.73 6.56
5 6.62 6.67 6.70 6.70
6 6.65 6.58 6.75 6.79
7 6.69 6.73 6.61 6.61
8 6.65 6.51 6.72 6.73
9 6.55 6.66 6.71 6.58
10 6.61 6.70 6.59 6.74

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Анпілогов В. Взаємозамінність та стандартизація: Конспект лекцій/ Володимир Миколайович Анпілогов,; Володимир Анпілогов; М-во освіти України, Київ. міжнар. ун-т цивільної авіації. - К.: КМУЦА, 2006. - 63 с.
2. Бичківський Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник/ Роман Бичківський, Петро Столярчук, Павло Гамула,; За ред. Романа Бичківського; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". - 2-е вид., випр. і доп.. - Львів; К.: Вид-во Національного ун-у "Львівська політехніка", 2004. - 559 с.
3. Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію: закони і законодавчі акти/ Редкол.: В.С. Ковальський (гол.), В.Г. Гончаренко та ін.. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 446 с.
4. Саранча Г. Метрологія, стандартизація, відповідність, акредитація та управління якістю: Підручник/ Георгій Архипович Саранча,; Георгій Cаранча,; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 668 с.
5. Тарасова В. В. Метрологія, стандартизація і сертифікація: Підручник для вищих навчальних закладів/ В. В. Тарасова, А. С. Малиновський, М. Ф. Рибак; Мін-во освіти і науки України, Державний агроекологічний ун-т. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 262 с.
6. Шаповал М. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації: Підручник/ Микола Шаповал,; Європейський університет. - 3-е вид., перероб. і доп.. - К.: Вид-во Європейського ун-ту, 2001. - 172 с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.