15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Керуючі конструкції мови VBA. Розгалуження. Цикли. Введення й вивід інформації в мові VBA№ роботи: 2034
розділ: Інформатика
тип: Контрольна робота
об'єм: 17
винагорода автору: 130 грн

Зміст:

Вступ
1.1. Розгалуження
1.2. Цикли
1.3. Введення й вивід інформації в мові VBA
Висновки
2. Практичне завдання
А) Матеріальна точка рухається за законом
s(t) = at + bt2 - ct3/3,
де s(t) - шлях; t - час.
Знайти найбільше значення швидкості руху точки.

Список використаних джерел

Вступ

Керуючі конструкції мови програмування – це інструкції й групи інструкцій, застосування яких дозволяє змінювати в міру необхідності послідовність виконання інших інструкцій програми. У сучасних мовах програмування керуючі конструкції підрозділяються на розгалуження й цикли. Розгалуженням називається керуюча конструкція, що дозволяє пропускати при виконанні ті або інші групи інструкцій залежно від значення умови (If...Else, If...Then...Else, If...Then...ElseIf...Else та Select Case).
Цикл – це керуюча конструкція, що надає можливість багаторазово виконувати групи інструкцій, до настання якої-небудь події.
Мета роботи – вивчити особливості мови програмування VBA.
Завдання роботи:
- вивчити керуючі конструкції мови VBA;
- дослідити розгалуження та цикли;
- охарактеризувати введення й вивід інформації в мові VBA.
   
Список літератури

1. Автоматизированные информационные технологии в экономике: учебник / под общ. ред. И.Т.Тибулина. -М.: Финансы и статистика ,2000.- 416с.
2. Береза А.М. Основи створення інформаційних систем: навч. посібник / А.М.Береза.- К.:КНЕУ,1998.-140с.
3. Информационные системы в экономике / под.ред. В.В.Дика.-М.:Финансы и статистика,1996.- 272с.
4. Інформаційні системи і технології в економіці: посібник / за редакцією В.С.Пономаренка. -К.: Видавничий центр «Академія», 2002.-544с.
5. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах / Рогач І.Ф. та ін.- К.: КНЕУ,2001.- 324с.
6. Інформаційні системи та технології: навч. посіб. для студентів за напрямом підготовки «Транспортні технології» / О. В. Грицунов; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х.: ХНАМГ, 2010. - 222 с.
7. Культин Н.Б. Visual Basic. Освой самостоятельно. – СПб: БХВ-Петербург, 2009.
8. Мельник Л.Г. Экономика информации и информационные системы предприятия: учебн.пособие / Л.Г.Мельник, С.Н.Ильяшенко, В.А.Касьяненко.- Сумы: ИТД Университетская книга, 2004.-400с.
9. Мишенин А.И. Теория экономических информационных систем: М.: Финансы и статистика, 2000.- 240с.
10. Олійник А.В Інформаційні системи і технології у фінансових установах: навч.посібник /А.В.Олійник,В.М.Шацька.-Львів : Новий Світ-2000, 2006.- 436с.
11. Павлов В.Д., Пятко С.Г., Юша Н.Ф. Основы программирования на VisualBasic. Учебное пособие. – СПб: АО «Центр автоматизированного обучения», 2003.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.