15 . 11 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Показники продуктивності праці№ роботи: 2033
розділ: Економіка праці
тип: Контрольна робота
об'єм: 19
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

1. Показники продуктивності праці
2. Структура доходів населення
Задача 1
Розрахуйте відносні показники міграції населення за умови, що: середньорічна чисельність території становить 2,4 млн. осіб, кількість прибулих на дану територію за рік – 0,41 тис. осіб, кількість вибулих із даної території за рік – 0,78 тис. осіб.
Задача 2
Розподілити приріст продукції за слідуючими чинниками - зростання виробітку, зміни використання робочого часу і чисельності робітників в абсолютних і відносних величини на основі даних, наведених в таблиці.

Показники Базисний період Звітний період
Обсяг товарної продукції, тис. грн. 7500 8000

Кількість робітників, чол. 650 670

Кількість годин, відпрацьованих всіма робітниками тис. год. 1157 11993

Список використаних джерел
   
Список літератури

1. Гринчуцький, Валерій Іванович. Економіка підприємства: навч. посібник / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 304 с.
2. Дарченко Н. Д. Економіка праці та соціально-трудові відносини: збірник завдань і вправ. Навчальний посібник / Н. Д. Дарченко, В. С. Рижиков, О. Л. Єськов, О. М. Мікрюков. – К. : ЦУЛ. – 2007. – 252 с.
3. Дядик Т. В. Економіка праці та соціально-трудові відносини / Т. В. Дядик. – Полтава : ФОП Говоров С.В., 2008. – 344 c.
4. Качан Є. П. Економіка праці та соціально-трудові відносини : навч. посіб. / Є. П. Качан та ін. – К. : Знання, 2008. – 407 с.
5. Музиченко С. А. Продуктивність праці, соціально-економічна сутність категорії // Формування ринкових відносин в Україні. - 2008. - №6. - С. 24- 28.
6. Пащенко LH. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навчальний посібник / LH Пащенко. - Львів: " Магнолія", 2009-260с.
7. Скочиляс C. М. Економічні аспекти планування продуктивності праці в будівельних організаціях / Світлана Скочиляс // Економічний аналіз (збірник наукових праць кафедри економічного аналізу). – Тернопіль: Економічна думка, 2010. – № 5. – С. 170-173.
8. Транченко Л.В. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Посібник / Л.В. Транченко . - К.: "Ліра-К", 2008.-184с.
 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.