24 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Характеристика стратегічного управління на рівнях: центральному, регіональному та місцевому№ роботи: 2032
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 20
винагорода автору: 90 грн

Зміст:

Вступ
1. Стратегічне управління
2. Контроль та оцінка процесу змін
3. Характеристика стратегічного управління на рівнях: центральному, регіональному та місцевому
Висновки
Тести
Сп исок використаних джерел

УРИВКИ З РОБОТИ:
Вступ

Управління змінами - питання, які торкаються всіх організацій. На думку американських професорів Д.Коттера і Л.Шлезинжера більшість компаній і фірм повинні проводити помірну реорганізацію один раз на рік, а докорінну - кожні чотири або пять років. Зміни всередині організації проходять як реакція на зміни у зовнішньому середовищі. Керівники всіх рівнів управління повинні своєчасно реагувати на зміни, але ефект змін і форма реакції на різних рівнях трапляються різні.
Зміни передбачають реорганізацію організаційної структури, виробництво нової продукції і докорінні зміни у технологічному процесі. Необхідність успішного здійснення таких перемін не викликає сумніву. Але явною є необхідність успішного проведення невеликих змін, які проходять постійно - зміни в методах роботи, розміщенні устаткування, перемінах у канцелярських процедурах, призначеннях керівників і спеціалістів, перемінах посад та інше. Можливо такі зміни не мають великого значення для організації в цілому, але вони важливі для тих конфліктних людей, кого вони безпосередньо торкаються. Оскільки окремі особистості допомагаються здійснювати цілі організації, керівництво не може дозволити собі ігнорувати їх потенційну реакцію на зміни.
Завдання роботи:
- зясувати сутність стратегічного управління;
- вивчити особливості контролю та оцінки процесу змін;
- навести характеристику стратегічного управління на центральному, регіональному та місцевому рівнях;
- узагальнити матеріал та зробити висновки.

Висновки

Узагальнюючи проведене дослідження зробимо наступні висновки:
1. Зміни в організації передбачають зміну однієї або більше внутрішніх перемінних в цілях організації, структурі, задачах, технології і людському факторі. Проводячи зміни в організації керівник повинен памятати, що всі перемінні взаємоповязані. Для виживання організації керівництво повинно оцінювати і змінювати свої цілі у відповідності зі змінами зовнішнього середовища і самої організації. Зміна цілей для успішних організацій теж необхідна, тому що поточні цілі вже досягнуті. Структурні зміни - одна із розповсюджених форм змін в організації. Вони необхідні коли проходять значні зміни в цілях і стратегії та суттєво впливають на людську компоненту, що є причинами опору таким перемінам.
2. Стратегічне управління — процес, за допомогою якого менеджери здійснюють довгострокове керування організацією, визначають специфічні цілі діяльності, розробляють стратегії для досягнення цих цілей, враховуючи всі релевантні (найістотніші) зовнішні та внутрішні умови, а також забезпечують виконання розроблених відповідних планів, які постійно розвиваються і змінюються.
3. Проблема оцінки та контролю змін являється однією з найважливіших у сучас¬ній науці, що обумовлено відсутністю критеріїв оцінювання, а також індикаторів їх вимірювання.
4. Стратегічне управління може здійснюватись на різних рівнях, а саме: центральному, регіональному та місцевому.

Тести:
1.Мотива ція персоналу - це:
A. Створення економічних стимулів до праці, направлених на досягнення цілей організації;
B. Процес стимулювання працівників до діяльності, направленої на досягнення цілей організації;
C. Спонукання людини до найповнішого використання своїх знань, здібностей, вмінь і навичок;
2. Управління проектами - це:
A. Вміння вчасно реагувати на зміни, що виникають в ході проекту.
B. Мистецтво виробки та прийняття управлінського рішення.
C. Управління змінами для досягнення мети проекту.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.