22 . 10 . 2018
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Природа конфлікту, його складові та види конфліктів№ роботи: 2029
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

Вступ
1. Природа конфлікту, його складові та види конфліктів
2. Причини конфліктів. Типи темпераменту та характеру людини
3. Способи розв`язання конфліктних ситуацій в організації
Висновки
4. Задача
Список використаних джерел

Фрагмент роботи:
1. Природа конфлікту, його складові та види конфліктів.

Конфлікт - це відсутність згоди між двома чи декількома суб"єктами, зіткнення протилежних сторін, сил, які можуть бути конкретними особами або групами працівників, а також внутрішній дискомфорт однієї особи [9, с. 23]. При конфлікті кожен суб’єкт нав’язує свою точку зору, ціпі, думки, гостру суперечку і заважає іншому суб"єктові чинити так само.
Коли люди думають про конфлікт, вони найчастіше асоціюють його з агресією, погрозами, суперечками, ворожістю, війною і т. д. Таким чином панує думка, що конфлікт - явище завжди не бажане, що його необхідно уникати і терміново розв"язувати, як тільки він виникає. Така позиція оформилася в доктрину під назвою ""школа Вебера".
Автори, що належать до школи "людських відносин (стосунків)" також вважали, що конфлікту можна і треба уникати. Вони визнавали можливість появи протиріч між цілями окремої особистості й цілями організації в цілому, між лінійним і штабним персоналом, між повноваженнями і можливостями однієї особи, між різними групами керівників. Вони зазвичай розглядали конфлікт як ознаку неефективної діяльності організації та поганого управління. Вважали, що добрі взаємовідносини в організації можуть запобігти появі конфлікту.

2. Причини конфліктів. Типи темпераменту та характеру людини.

В цілому ж виникнення та розвиток конфліктів обумовлені дією чотирьох груп причин: об"єктивних, організаційно-управлінських, соціально-психологічних та особистісних. Перші дві групи мають об"єктивний характер, дві останні — суб"єктивний. До об"єктивних причин конфліктів можна віднести головним чином ті обставини соціальної взаємодії людей, які призвели до зіткнення їх інтересів, думок, установок тощо. Об"єктивні причини викликають виникнення передконфліктної обстановки — об"єктивного компонента перед-конфліктної ситуації [1, с. 127].
Суб"єктивні причини конфліктів головним чином пов"язані з тими індивідуальними психологічними особливостями опонентів, які ведуть до того, що вони обирають саме конфліктний, а не будь-який інший спосіб розв"язання об"єктивної суперечності, що склалася. Людина не йде на компромісне вирішення проблеми, не поступається, не уникає конфлікту, не намагається обговорити і разом з опонентом взаємовигідно вирішити існуючу суперечність, а обирає стратегію протидії. Практично у будь-якій передконфліктній ситуації є можливість вибору конфліктного чи одного з неконфліктних засобів її розв"язання. Причини, за яких людина обирає конфлікт, у контексті того, що було сказано вище, носять головним чином суб"єктивний характер.

3. Способи розв`язання конфліктних ситуацій в організації.

Існуючі способи вирішення конфліктних ситуацій розподіляються на дві категорії: структурні та міжособові. До арсеналу структурних методів належать:
• роз"яснення вимог до змісту роботи (делегування окремим особам чи структурним підрозділам чітко окреслених повноважень для виконання покладених функцій і ознайомлення з відповідальністю за їх виконання, оперативне доведення максимуму наявної корисної інформації з цього питання);
• принцип використання ієрархії (звернення до керівника) при вирішенні конфліктних ситуацій. Ієрархія визначає порядок взаємодії та підпорядкованість, регулює інформаційні потоки і вказує на те, яка особа відповідальна за ухвалення конкретного управлінського рішення;
• підпорядкування цілей підрозділів загальноорганізаційним цілям. Загальна мета організації, якій підпорядковується решта цілей підрозділів, змушує всі ланки, формальні та неформальні групи і окремих осіб сприяти її досягненню;
• вплив на поведінку через систему винагород [3, с. 113].


4. Задача

Від Кабінету Міністрів України надійшло розпорядження розробити систему заходів на виконання Указу Президента України № 278 від 5 березня 2004 року „Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” щодо залучення молоді до державної служби та підвищення освітньо-кваліфікаційного рівня працівників обласної державної адміністрації.
Станом на 1 січня 2003 року частка державних службовців віком до 35 років у загальній чисельності службовців місцевого органу державної виконавчої влади становила 6 %. За інформацією відділу кадрів обласної державної адміністрації фахівці, віком до 35 років, в середньому працюють в певному підрозділі обласної державної адміністрації не більше 5 років, звільняються та переходять на роботу в інші організації.

Завдання
Обґрунтуйте систему заходів на виконання Указу Президента України № 278 від 5 березня 2004 року „Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу”.
Пропозиції узагальніть у формі доповідної записки на ім’я заступника голови обласної державної адміністрації – керівника апарату обласної державної адміністрації.
Рішення
Заступнику голови ОДА
Доповідна записка
Сьогодні частка державних службовців віком до 35 років у загальній чисельності службовців є дуже низькою, крім того молоді державні службовці в середньому працюють не більше 5 років далі звільняються та переходять на роботу в інші організації.
Тому на виконання Указу Президента України № 278 від 5 березня 2004 року „Про Концепцію адаптації інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу” рекомендуємо розглянути можливість впровадження наступних заходів:
1. З’ясувати наскільки держслужба приваблива для молоді, як задовольняє зарплата держслужбовця, чи є бажання залучати молодь керівників. Сьогодні кадрова політика це мало враховує, тому необхідно створити систему кадрової роботи з умовами для просування талановитих.
2. Слід створити умови для чесної роботи. Чиновник служить народові, а не владі. А тому ставлення народу до чиновників — основний показник сили держави.
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.