22 . 03 . 2019
пошук робіт:         
 

Дипломна робота, курсова робота, виконання робіт.

Економічна сутність та принципи організації кейрецу.№ роботи: 2027
розділ: Менеджмент
тип: Контрольна робота
об'єм: 22
винагорода автору: 100 грн

Зміст:

1. Економічна сутність та принципи організації кейрецу. Причини успіху та приклади запровадження цієї системи менеджменту
2. Гуманізація праці як провідна ланка нематеріальної мотивації трудової діяльності
3. Обґрунтуйте необхідність запровадження на українських підприємствах методології TQM. Охарактеризуйте складові цієї методології. Застосуйте дану методологію до підприємства, на якому Ви працюєте
Список використаних джерел

Фрагмент роботи

1. Економічна сутність та принципи організації кейрецу. Причини успіху та приклади запровадження цієї системи менеджменту.

Теза про специфічність японської моделі ринкової економіки і про значну її відмінність від західних моделей уже давно зайняла головне місце у роботах як вітчизняних, так і західних вчених. Дійсно, під впливом особливостей історичного розвитку країни і глибоко укорінених у національній свідомості японців соціокультурних цінностей (таких, як колектив і гармонія, прагнення до досягнення консенсусу, перевага довгострокових зв"язків, свідомість і т.д. ) у післявоєнний період у Японії склалася економічна система, що лише з великою часткою умовності може бути названа ринковим господарством. При цьому одною з найбільш очевидних відмінностей японської моделі від інших ринкових економік є практика групування (тобто встановлення між підприємствами стійких довгострокових зв"язків), на якій ґрунтується вся система ділових відносин у країні.
У даній роботі ми розглянемо лише один вид групування - об"єднання великих фірм із середніми і дрібними підприємствами, що одержали назву кейрецу.

2. Гуманізація праці як провідна ланка нематеріальної мотивації трудової діяльності.

Американські спеціалісти в галузі управління Т.Петерс і Р.Уотермен на основі вивчення досвіду 62 працюючих фірм прийшли до несподіваного, на їхній погляд, висновку. Результати дослідження засвідчили, що найбільшого успіху досягають ті фірми, які прагнуть створити в себе та підтримувати обстановку довіри до працівників, свободи творчості та самостійності. "Дивіться на них, а не на капітальні вкладення та автоматику, як на головне джерело зростання продуктивності. Це фундаментального значення уроки, що випливають з обстеження зразкових компаній" – сказали дослідники. Автори зазначеного дослідження підкреслюють, що зразкові компанії розглядають персонал як головне джерело досягнень щодо якості та трудових відносин. Практичні заходи щодо приведення в дію нових резервів підвищення трудової активності найманих працівників безпосередньо пов"язані з гуманізацією праці. Саме остання, як свідчить досвід, нині є основною ланкою нематеріальної мотивації праці.
Що ж включає в себе дане поняття?
Згідно тлумачного словника, гуманізація праці – це зміна форм організації праці, спрямована на збагачення їх змісту. Її кінцевою метою є пом’якшення протиріч між очікуваннями, що зросли, особливо у молоді, в сфері праці (внаслідок підвищення загального рівня утворення та розвитку засобів масової комунікації, руйнування патріархальної структури родини й т.д.) і змістом виконуваної праці, обмеженої рамками передбачуваних дій і позбавленої творчої самостійності [8, с. 127].

3. Обґрунтуйте необхідність запровадження на українських підприємствах методології TQM. Охарактеризуйте складові цієї методології. Застосуйте дану методологію до підприємства, на якому Ви працюєте.

На вітчизняних підприємствах повинна бути впроваджена сучасна система управління якістю продукції, зорієнтована на характер потреб, на їх структуру та динаміку; на кон"юнктуру ринку та його ємність; на стимули, характерні для ринкових відносин, обумовлені як економічною так і технічною конкуренцією. Такою системою є TQM.
В методологічному плані системи TQM найчастіше характеризують через набір концепцій, які відображають їх основні принципи та положення. Так, у сучасній літературі та практиці використовуються різні концепції менеджменту, серед яких:
• система якості (Quality System); система менеджменту,
що базується на управлінні якістю (Quality Driven Management System);
• всезагальне управління якістю (Total Quality Managemtnt);
• забезпечення якості (Quality Assurance);
• управління якістю (Quality Control);
• статистичний контроль якості (Statistical Quality Control); система забезпечення якості (Quality Assurance System);
• гарантія на продукцію (Product Assurance);
• всезагальний виробничий менеджмент (Total Manufacturing Management); передовий виробничий досвід (Good Manufacturing Pratices);
• система управління виробничим середовищем (Environmental Managemtnt System);
• система “ми стурбовані” (We Care); система “стурбованість відповідальних осіб” (Responsible Care);
• всезагальний менеджмент якості в галузі охорони навколишнього середовища (Environmental TQM);
• всезагальне забезпечення виробництва (Total Manufacturing Assurance);
• інтегрований менеджмент процесів (Integrated Process Management);
• менеджмент з метою поліпшення якості (Management for Quality Improvement);
• повне (наскрізне, тотальне) управління якістю та продуктивністю (Total Quality and Productivity Management);
• інтегрований менеджмент якості (Integrated Management); система запровадження безперервних покращень (Continuos Improvement Implementation System);
• повне перетворення якості (Total Quality Transformation);
• менеджмент системи якості (Quality System Management) [9, с. 117].
   
Список літератури

 

 

© DIPLOMSERVIS.com.ua 2009-2016.